Styret i Oppland Bondelag inviterte rådmann i Øyer kommune, Sveinar Kildal, til styremøte for å diskutere forholdet mellom landbruk og reiseliv.

Kildal viste kart og tall for utviklinga i reiselivet i kommunen. Hytteierne i Hafjell, og andre deler i kommunen, er viktige for næringslivet i kommunen. Men, de er også viktige alliansepartnere for oss og dere i videre forstand, sa Kildal. Selv om det i global sammenheng vil bli mangel på mat, er det få i Norge som tror det vil ramme dem. Derfor er ikke matproduksjon viktig.

For turistnæringa derimot, er  landbruket helt avgjørende. Når turister kommer oppover Gudbrandsdalen, ser de en vakker dal. Blir det aktive landbruket borte, gror Gudbrandsdalen igjen, og turistene forsvinner. Det er dette budskapet dere skal selge for turistene, ikke matproduksjon. Som rådmann i en kommune der reiseliv står såpass sterkt, kan jeg si at uten et aktivt landbruk, har jeg ingenting  å selge. sa Kildal.

Styret i Oppland Bondelag mener matproduksjon er vår største og viktigste jobb, men de så helt klart poenget Kildal kom med, og det ble en god diskusjon på julestyremøtet om alliansepartnere, matproduksjon, kulturlandskap og levende distrikter.

Rådmann i Øyer Kommune, Sveinar Kildal, ønsker seg landbruket for å utvikle turismen.