Nyheter

Hedmarkinger oppnevnt i Norges Bondelags fagutvalg for 2012-2014

På styremøte i Norges Bondelag den 27.juni ble Anne Kristine Rossebø oppnevnt som medlem av for Miljø- og kvalitetsutvalget. Ingunn Sigstad Moen ble gjenvalgt som medlem av Inn på tunet-utvalget. Einar Frogner fortsetter som styrets representant i Kornutvalget, og der er også Gustav Grøholt Felleskjøpets representant. Daglig leder på Flisa Mølle og kornsilo, Kjetil Aandstad representerer Norkorn i Kornutvalget.

Norges Bygdeungdomslag samles på Nes i sommer.......

I år er det Hedmark som arrangerer NBU`s landsstevne. Dette foregår ved Årengen Barnehage på Nes i Ringsaker, 17.-22. juli. Bondelagene og Bygdekvinnelagene på Hedmarken stiller som vakter og "matmannskap". Her blir det full fart fra morgen til kveld.......

Åpning av HMS kampanjen

Onsdag 27. juni ble Oppland sin del av den pågående HMS kampanjen i landbruket åpnet med en HMS markdag i Øyer.

Kvinner tør - makt, mot og muligheter i landbruket

Oppland Bondelag arrangerer i samarbeid med RULL-prosjektet kvinneseminar på Gjøvik 21.-22. seminar.

Invitasjon til markdag i HMS

Landbrukets HMS tjeneste i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Tine, Nortura, Skogeigerlagene med flere kjører nå i gang en kampanje for å sikre et bedre helse miljø og sikkerhetsarbeid i landbruket.

Stor interesse for voksenagronom

Til høstens klasse for voksenagronomer er det 59 søkere. Dette er svær positivt for ei næring som stadig trenger påfyll av kunnskap og kompetanse, sier leder i Oppland Bondelag Trond Ellingsbø.

Verktøy på boks til Trygve Magnus!

Einar Myki gratulerte i går familien Slagsvold Vedum og Hedmark/ Stange Sp med utnevnelsen av Trygve Magnus Slagsvold Vedum til Landbruks- og matminister i går.

Politikere: ta tilbake makta

Her har Bondelag og politikerne en felles sak: Forvaltningen legger ei klam hånd over våre utviklingsplaner og daglig drift. Det er det vi opplever i praksis når det samtidig i festtaler blir oppfordret til å ta landet i bruk, produsere mer mat og drive næringsutvikling sa fylkesleder Trond Ellingsbø til årsmøtet i Norges Bondelag.

60 skoleelever på besøk.....

Astrid Stramrud-Torsæter og Hans Tore Torsæter tok i mot hele 1. trinn på Fagerlund skole i Brumunddal. Hele dagen var viet fjøsbesøk, skogplanting og grilling. Ungene var storfornøyd. "Ti kæin vi få kåmmå att?" (Når kan vi få komme igjen?) var kommentaren som møtte mor Astrid når eldstejenta Ingeborg ble fulgt på skolen dagen etter.

Hedmark godt representert i styret til Norges Bondelag

I det nye styret til Norges Bondelag er det nå valgt inn to Hedmarkinger. Einar Frogner fra Vang tapte kampen om 2.nestleder, men beholder sin plass som styremedlem og medlem av arbeidsutvalget. Gustav Grøholt fra Løten ble valgt inn som representant fra samvirke, Felleskjøpet.

Vi må aldri ta forståelsen for gitt.

Allianser og støtte får vi om vi snakker på vegne av flere, og om vi klarer å vise positivt engasjement, sa Hanne Bergesen i sitt innlegg til Norges Bondelags årsmøte.

Storfekjøttsituasjonen er alvorlig.

Situasjonen for storfekjøttproduksjonen bekymrer Ole Seegaard. Denne bekymringen delte han med årsmøtet i Norges Bondelag. Seegaard sammenlignet situasjonen med hva en frosk gjør når den havner i ei gryte med vann.

Må engasjere "sofavelgerne" mot valget 2013.

Fylkesleder Einar Myki fokuserte sterkt på landbrukets utfordringer mot valget 2013 i sitt innlegg i temadebatten på NBs årsmøte. Bondelaget må bygge videre på sine gode allianser framover - samtidig som vi må påvirke innholdet i alle partiprogram. Det aller viktigste er å engasjere alle til å benytte sin stemmerett - dvs få alle ut av sofaen.

Demokrati - hva er det?

"Vi har bestemt oss" har Mari Sangnæs hørt gang på gang den siste tida. Dette er en fare for demokratiet, sa Mari under årsmøtet i Norges Bondelag.

Byjenta som ble Askeladd

Charlotte Holberg Sveinsen er årets Askeladd, for sitt arbeid med kafè- og landlivsbutikken Skafferiet på Helgøya i Hedmark.

Mat og alliansebygging i fokus av utsendinger fra Hedmark på Norges Bondelags årsmøte

Utsendingene fra Hedmark - Inger Amb fra Ringsaker og Erling Aas-Eng fra Tolga - deltok i generaldebatten på Norges Bondelags årsmøte. I sine innlegg fokuserte de henholdsvis på mat og matkultur og på viktigheten av alliansebygging for å oppnå resultater i jordbruksoppgjøret 2013.

Innlegg på Norges Bondelags årsmøte 2012 om rovviltforvaltning

Karsten Hove Bergset fra Hedmark Bondelag satte fokus på utnyttelse av beiteressurser og samordning mellom rovviltnemdene i de ulike fylkene.

Oppstart for Regionalt Miljøprogram(RMP) og Regionalt Næringsutviklingsprogram (RNP)

Fylkesmannen har nå invitert til regionsamlinger for både RMP og RNP i juni. Lokallagslederne i Bondelagene er invitert til alle møtene, og det oppfordres til å komme med innspill på erfaringer med de ulike tilskuddsordningene (BU-midler og tilskudd til generelle miljøtiltak).

Representantskap og årsmøte i Norges Bondelag på Lillehammer

I dag starter representantskapet og i morgen årsmøtet i Norges Bondelag. Møtet holdes på Lillehammer.

Årsmøte i Norges Bondelag

13.- 14.juni avholdes årsmøte i Norges Bondelag på Lillehammer. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk vil være gjest første dag. I Hedmark knytter det seg stor spenning til valg av nestleder.

Uttalelse vedrørende Nasjonal transportplan

Hedmark Bondelag poengterer i sin høringsuttalelse viktigheten av å begrense utbygging av dyrket mark. God planlegging og sterkere vern av dyrket mark vil bidra til å sikre fremtidig matproduksjon. Nedbygging av dyrket areal bør utløse krav om nydyrkning. Hedmark Bondelag mener det i større grad bør legges tilrette for mer transport på bane/skip og bygging av gang- og sykkelstier i distriktene.

Nytt studieforbund

Nytt Studieforbund Bygdefolkets Studieforbund og Populus – studieforbundet folkeopplysning sine sentralorganisasjoner fusjonerte fra 01.01.2012 og dannet Studieforbundet Næring og Samfunn. På bakgrunn av dette måtte det opprettes regionale ledd i organisasjonen og Studieforbundet Næring og Samfunn Hedmark og Oppland (SNS Hedmark og Oppland) ble opprettet 22.05.2012.

Kolbu Bondelag leverer rundballeplast til Lillehammer.

Endelig har vi fått til en ordning om levering av rundballeplast, sier leder i Kolbu Bondelag, Erland Holthe. Men han synes det er litt merkelig at han måtte helt til Lillehammer for å finne noen som så lønnsomhet i dette.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre på toppmøte i Romedal

I en fullsatt sal på Herredsvang i Romedal møtte utenriksminister Jonas Gahr Støre en engasjert forsamling. Parlamentarisk leder i Sp Trygve Slagsvold Vedum var kveldens møteleder. LO, Næring og nytelsesforbundet (NNN) og Bondelaget arrangerte i fellesskap møtet for å sette fokus nettopp på Mat- Makt og Politikk.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere