Under ledermøtet ble deltakerne fordelt i små grupper. Noen gikk en tur på glattisen på Skei for å klarne hjernen ute, mens andre satte seg i en av godstolene inne. Felles for alle var at det var trivsel som skulle diskuteres. Hva får deg til å trives i jobben som tillitsvalgt i boondelaget? Her er noen av svarene:

 • samhørighetsfølelse
 • inspirerende å møte andre
 • kort vei til topps i organisasjonen
 • lære om andre produksjoner gir meg større perspektiv
 • godt samspill i styret
 • fylkeslederen sprer engasjement og inspirasjon
 • lett å komme inn i bondelaget som innflytter
 • tyngde i lokalsamfunnet
 • positive tips
 • lærer drift av organisasjon
 • får mer informasjon og innsikt
 • gjør en jobb for en god sak
 • det må være et mål for oss tillitsvalgte å få fornyet tillit!

 

Må/bør/kan-oppgaver i lokallaget

Lokallagene har mange oppgaver på sin arbeidsplan. Deltakerne diskuterte hva de mener skal være må-oppgaver, bør-oppgaver og kan-oppgaver for et lokallagsstyre. 

 

 

Deltakerne mente det var vanskelig å gruppere, men var klare på at politisk arbeid, kampanjer/aksjoner, høringer og medlemsverving er blant må-oppgavene.

Dette spørsmålet blir fulgt opp på regionmøtene som arrangeres på nyåret.

 

 Det ser ut til at de tillitsvalgte trives på ledermøte.