Arnstein Tveito foreleste bla om skatt, avgift og regnskap i forbindelse med hestehold

Aktuelle temaer som gjennomgås fra Bondelaget under kurset er oppdateringer i lover og forskrifter i 2012, skattepolitikk, bokføringsloven, skatt, avgift og regnskap i hesteholdet, pensjonsrådgivning, valg av organisasjonsform, eiendomsskatt og aktuelle dommer og uttalelser.

Under skatteetatens time vil Håvard Bjørgen orientere om bla jordbruksfradrag, leiekjøring, eiendomsoverdragelser og samdrifter.

Skatteetatens time ved Håvard Bjørgen

I tillegg har Økonomiforbundet og Bondelaget arrangert kurs i regnskapsførerregelverket den 29.oktober. Revisor og autorisert regnskapsfører i Abacus Økonomitjenester AS Torill Volden underviste i god regnskapsfører skikk. Hun underviste bla i regelverk i det formelle rammeverket; regnskapsførerloven, regnskapsførerforskriften, dokumentasjon og kvalitetskontrollrutiner. Rådgivning, etikk og etiske dilemmaer ble også grundig diskutert på kurset som hadde 80 deltakende regnskapsførere.

Stort oppmøte på skattekurs 30.- 31.oktober 2012

 

Bondelagets representanter; Harald Milli,  Anders Bjørnsen, Arnstein Tveito, Knut Andresen og Ludvig Bjerke Narud

Skattekurset arrangeres i Trysil.