Guro Breck - ny rådgiver i Hedmark Bondelag fra 1.februar 2013.

Guro Breck vil ta over stillingen til Margrete Nøkleby som går over i stillingen som organisasjonssjef fra 1.januar.
Hedmark Bondelag ønsker Guro velkommen til oss!