Mål for kurset:

 • Ha en grunnleggende systemforståelse, evne til å se ting i sammenheng og kunne bruke sin forståelse i praktisk HMS-arbeid til egen nytte.
 • Ha tatt i bruk et dokumentasjonsverktøy som tilfredsstiller krav til systematisk HMS-arbeid.

 

Tema som behandles:

 

 • Ulykker
 • Psykisk helse
 • Ergonomi
 • Arbeidsgiveransvar
 • Brann- og el.sikkerhet
 • Andre næringer
 • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Opplæring og beredskap
 • Støy
 • Tiltak og rutiner

Mer informasjon om kurset kan du laste ned her.