Vi står foran det viktigste Stortingsvalget på mange tiår, sa Brita. Vi må ut å diskutere politikk og konsekvenser av politikken med politikerne. Når jeg spør en del politikere på høyre fløy om de virkelig mener det som står i programmet, blir de flakkende i blikket. Da lurer jeg på om de egentlig vet hva som står der. Vi må få opp øynene på politikerne. Det er nå partiprogrammet snekres, og det er nå jobben må gjøres. Alle som sitter i salen her, kjenner noen, som kjenner noen. Alle må bidra fra sitt sted, sa Brita.

Hvorfor er det ikke noen som vil tale bygdenes og bøndenes sak?

Søskenbarnet på Gjøvik har blitt til tremenning eller firmenning. Færre og færre har ei tante på landet, og nærheten til landbruket blir mindre. Men, mange i sentrale strøk reiser på hytta i helger og ferier. De gjør vel det fordi de vil ha det gode liv på landet, og at de misunner oss som lever slik vi gjør til daglig. Vi må treffe hyttefolket og deres drømmer om det gode liv på landet. Og opp i dette kan vi ikke snakke om markedsordninger og PU-ordningen for mjølk. Men vi må flette inn budskapet om at vi trenger noen virkemidler for å kunne produsere mat i dette kalde landet med bratte bakker.

Merkelig retorikk i tollsaken

Tollsaken har vist oss at det er sterke motkrefter der ute. Men retorikken virker noe spesiell, all den tid det står såpass dårlig til i land der markedskreftene står sterkt.

Importvernet er til for å utjevne forskjeller i kostnader mellom egen matproduksjon og produksjonen i andre land. Det er et treffsikkert virkemiddel for land som Norge der kostnadene er høye. Slike virkemidler må vi bruke skal vi sikre norsk matproduksjon. Vi kan ikke eta olje og gras!, avsluttet Brita.

Mange på ledermøte for første  gang

Ledermøtet er første møteplass for fylkesstyret og to fra hvert lokallagsstyre etter lokallagsårsmøtene. Hvert år er det mange nye fjes på ledermøtet. Mellom foredrag ble det diskutert friskt både om landbrukspolitikk, prioriteringer og organisasjonssaker.

 

Mange unge og engaserte tillitsvalgte i Oppland Bondelag   Valgkomiteleder Sissel Aanstad Lerud, fylkesleder Trond Ellingsbø og 2. nestleder i Norges Bondelag Brita Skallerud
Tommelen opp for landbruket, her v/Magne Mjøs sammen med Ole Kristian Oldre, Helge Lajord og Per Høvren   Latteren sitter løst blant tillitsvalgte fra Hadeland og Valdres