Fylkesstyret, lokallagsledere med en til fra styret, utvalgsledere og samarbeidspartnere samles til to dager med aktuelle saker, medlemsverving, landbrukspolitikk, diskusjoner og sosialt samvær.

Her kan du lese hele programmet.

Dette blir første møte etter årsmøterunden i lokallagene. Her er kontaktinformasjon til alle lokallagslederne i Oppland.