Steinar Lyshaug blant sauen i nybygd trefjøs.Første stopp på turen var hos Steinar Lyshaug. Han og familien har på garden Nøss Nedre lagt ned stor innsats i renovering, opparbeidelse av beiter og nybygg av driftsbygninger.

I nytt trefjøs har de drøyt 200 vinterfora sauer. Som skogutdannet er Steinar litt over middels opptatt av bruk av tre, og dette vises både i reisverk og i overflate på forbrettet. Samboeren har skog i Hedmark, og det er ikke få kubikk med furu som er fraktet derfra og saget til plank på ei gardssag i nabolaget. Fjøset vitner også om omtanke og praktisk tenkning i forhold til at de er småbarnsforeldre. Eget rom med kjøkken og sanitæranlegg og barnerom med vinduer ut mot fjøset er praktisk i hektiske perioder som lamming.

I tillegg til garden, jobber Steinar hos fylkesmannen med ansvar for oppfølging av Skogfondsordningen. Her har han fått fleksibel arbeidstid, og i travle perioder søker han om permisjon for å drive mer hjemme.

Steinar er ivrig opptatt av å legge tilrette for at bygdemiljøet skal ha fine turmuligheter i kulturlandskapet rundt garden. Skolen og barnehage ligger ikke langt fra garden, og rundt garden er det opparbeidet lysløype til glede for mange.

 

 

 

Bygdas eneste robotfjøs

Lenger opp i bygda finner vi garden til Monica og Petter Klette. Her har det vært mjølkeproduksjon, noe ungfolket gjerne ville fortsette med. Men ryggen til Petter ville ikke lenger drive i et gammelt fjøs, og de sto overfor et vanskelig veivalg.

De endte opp med å bygge en ny del til det gamle fjøset, og sette inn robot. Samtidig er det krevende med ei såpass stor investering, og en av dem måtte ut i jobb. Det ble Monica som endte opp som heltidsbonden på garden. Hun trives godt i fjøset og har god kontroll med robot, avl og fôring. Men før hun følte hun virkelig kunne bidra, måtte det skolering til. Hun går nå voksenagronom (egen sak om dette). Petter jobber nå som økonomirådgiver i Tine.

 Rundt garden har de drevet omfattende nydyrking av beiter de siste årene.

 Monica ved datamaskinen som styrer mjølkerobot, mjølking, kraftfôr, brunst og helse.  Petter Klette

 

Nektes nydyking på åndelig grunn

Vårt eget fylkesstyremedlem Ole Seegard har også satset stort. Han forer fram okser på innkjøpt kalv i et nyombygd fjøs. Garden ligger rundt Seegard kirke med sin historisk og eventuelle innholdsrike grunn. Her har han derfor støtt på en del utfordringer med Riksantikvarens båndlegging av dyrka mark og beite..

 

 Ole Seegard forteller fylkesstyret om garden, okseproduksjon og utfordringer med Riksantikvaren.

 

Invester i ei lovlig næring med store utfordringer

GullrevLars og Ivar Fladsrud driver pelsdyroppdrett sammen. Lars driver i kombinasjon med mjølk, mens Ivar driver en pelsdyrfarm til et annet sted.

De produserer pels av sølvrev, blårev og gullrev. Markedet er bra for pels nå, og det meste eksporteres til Russland og Kina. Vi har investert stort i ei lovlig næring, de har jevnlig kontroll av Mattilsynet og produserer fin pels. Det blir ikke fin pels av dyr som lider, sier Ivar Fladsrud, og legger ikke skjul på at det er vondt å lese kritikken alle i næringa får når noen få ikke driver slik de skal mht dyrevelferd.