I et høringssvar direkte til EU, ber Norges Bondelag om en mer fleksibel regulering av holdbarhetsdato for egg. Les saken og hele høringssvaret.