I høringssvaret ber Bondelaget om en mer fleksibel regulering av holdbarhetsdato for land med lav forekomst av Salmonella.

Gitt krav til kjølekjede og salmonellakontroll, vil ikke dette påvirke mattryggheten, argumenterer Bondelaget. Det understrekes også tydelig at en mer fleksibel regulering vil bringe med seg store fordeler som mindre matsvinn, mindre transport og utslipp, samt muligheten for å beholde eggproduksjon med små enheter over hele landet, noe som igjen reduserer risikoen for store utbrudd knyttet til fugleinfluensa.

Bred støtte

Deler av Europa sliter med salmonellasmitte og dette er bakgrunnen for at EU vil ha en maksimal holdbarhet for egg på 28 dager. Ettersom Norge er medlem av EØS rammes også norske egg av dette regelverket.

Mange organisasjoner har gitt innspill i høringsrunden, og det er stor enighet om nødvendigheten av en mer fleksibel regulering.

Nortura, Småbrukarlaget, Rema 1000, Coop, NorgesGruppen, Asko, NHO Mat og drikke, Framtiden i våre hender, Veterinærinsituttet og den europeiske veterinærorganisasjonen (Federation of Veterinarians of Europe) er blant organisasjonene som har levert høringssvar med lignende budskap.

Landbruks- og matminister Sandra Borch, og helse og omsorgsministeren Ingvild Kjerkol, har også sendt et brev til Kommissær i Generaldirektoratet for helse og mattrygghet (DG SANTE) Stella Kyriakides. 

Europakommisjonen arrangerer et møte om saken fredag 3. juni. Det er ikke ventet at det blir en avgjørelse i saken på fredagens møte, men at kommisjonen vil oppsummere innspillene som har kommet inn.