Kommunenes mulighet til å sette vilkår for snøskuterkjøring, og grunneiers mulighet til leiekjøring bør fortsette. Les hele høringssavaret til Klima- og miljødepartementet.