Nyhende frå Vestland Bondelag

Vi skal løfte fram alle

Ei viktig arbeidsoppgåve for Vestland Bondelag blir å gjere vestlandbonden synleg, både suksesshistorier og utfordringar. Målet er å bli eit sterkt lag som gjer ein forskjell, seier styremedlem Gry Ingvild Agjeld.

Arbeidsutvalet i Vestland samla for første gong

- Det er viktig å kome raskt i gong med arbeidet, seier fylkesleiar Anders Felde. Det er mange viktige aktuelle saker i spel, der utfallet er viktig for vestlandsbonden. Samstundes skal vi bygge ein ny organisasjon i Vestland Bondelag.

Viktig avgjerd av Landbruks- og Matministeren

- Ein siger for distriktsjordbruket og avgjerande for eit landbruk over heile landet i framtida, seier fylkesleiar i Vestland Bondelag Anders Felde

Årdal Bondelag med flott tilbod til unge bønder

- I vårt vesle lokallag er det stort når det vert gjennomført generasjonsskifte på fleire av bruka i kommunen omtrent samstundes seier leiar i Årdal Bondelag Erik Skogli

Tilsette skal også bygge laget

Etter at dei tillitsvalde i fylkesstyret har gjennomført to digitale styremøte, var det på tide å få samla alle tilsette til ei samling, noko som ikkje er sjølvsagt i desse koronatider

Både folk og fe trivst til fjells

- Eg brenn mest for er att me skal kunna utvikla gardane og gjere dei driveverdige med arealgrunnlag og kvoter som er naturleg for bruket, seier nyvald styremedlem i Vestland Bondelag Lars Bø

Gjennomfører arbeidsgiverkurs for 2000 deltakere i vinter

En samlet grøntnæring har tatt grep etter sommerens medieoppslag om arbeidsforhold i næringen. Nå er nytt kurs for alle arbeidsgivere i bær- og grøntnæringen klart.

Ansette utenlandsk arbeidskraft på gården?

Her er ti ting du som arbeidsgiver bør ha på plass før du ansetter arbeidere fra utlandet.

Årsmøte i Huglo Bondelag

Huglo Bondelag vart kåra til årets lokallag 2019, men grunna korona vart det ikkje utdeling av diplom på fylkesårsmøtet. Fylkeskontoret i tidlegare Hordaland Bondelag tok difor turen til årsmøtet.

Klar tale frå vest

Som takk for tilliten skal den nyvalde leiaren og nestleiaren i Vestland Bondelag snakke høgt og tydeleg om auka inntekt, investeringsmidlar og kanaliseringspolitikk. Les artikkelen i Bondevennen.

Bli kjent med Linda Kristin i fylkesstyret

Som ny i vervet i Vestland Bondelag har eg forventninger om ei bratt læringskurve og gleden av å komme tettare på bondekollegaer i fylket vårt, seier Linda Kristin Oppedal frå Viksdalen i Sunnfjord.

Bli kjent med styret i Vestland Bondelag

I tida framover ynskjer me å presentere styremedlemene i Vestland Bondelag. Me startar så langt sør i fylket som mogleg, med Marianne Nordhus, frå Fjelbergøy i Kvinnherad kommune.

Vurderer du å investere i solcelleanlegg?

Eit Vestlands-webinar om solenergi på garden er under planlegging. For å lodde interessa vil vi gjerne ha svar på nokre spørsmål om temaet.

Viktig tema for husdyrbøndene

Søndag hadde fleire lokallag møte om veterinærsituasjonen Bergen og omegn.

Skapte julestemning tidleg i november

- Årsmøtet i Loen Bondelag vart ein triveleg kveld med lun julestemning tidleg i november, seier Gry Ingvild Agjeld som representerte fylkeslaget i møtet.

Gratulerer!

Leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes heldt innlegg på Skipingsmøte for Vestland Bondelag.

Anders Felde er vald til første leiar i Vestland Bondelag

- Eg gledar meg til å jobbe for å betre vestlandsbonden sine rammevilkår, seier nyvald fylkesleiar Anders Felde

Helsing frå landbruksministeren

Kvar og ein av dykk gjer ein viktig jobb for oss som samfunn. Det vil eg takke dykk for, sa Olaug Bollestad i ei helsing til skipingsmøtet.

Eit sterkare fylkeslag

Fylkesmann Lars Sponheim helsa møtet og gratulerte med skiping av Vestland Bondelag.

Siste møte i Hordaland Bondelag

Det ekstraordinære årsmøtet i Hordaland Bondelag i dag tidleg vart det siste i historia. No er vi klar for Vestland Bondelag.

- Det var no litt pjuske!

Onsdag 11.november 2020 vart det arrangert ekstraordinært årsmøte i Sogn og Fjordane via Zoom.

Engasjement i Gloppen

- Bra at Norges Bondelag har løfta debatten om betre og tydlegare matmerking i Noreg, vart det mellom anna sagt i årsmøtet til Gloppen Bondelag

Lokallag betalar for transport av landbruksplast

- Vi er nøgd med å ha fått til ein felles stad for oppsamling av landbruksplast i kommunen, seier leiar i Holmedal og Askvoll Bondelag Jostein Kumle

Alt anna enn ein normal sesong

Korleis vart frukt- og bærsesongen 2020 til slutt? Me har hatt ein prat med Anita Roset hjå Innvik Fruktlager.

Besøk hos Renevo på Stord

Fylkeskontoret i Hordaland Bondelag besøkte Renevo og byggeplassen til det nye biogassanlegget på Stord.

Engasjerte bønder og god steming

- Det er stas å besøke eit lag med so engasjerte medlemer som Gaular Bondelag, seier Gry Ingvild Agjeld frå fylkesstyret.

Skipingsmøte for Vestland Bondelag

Torsdag 12. november er representantar for lokallaga i Sogn og Fjordane og Hordaland Bondelag kalla inn til skipingsmøte for Vestland Bondelag

Stavø attende i leiarstolen i Flora

Etter eitt år pause er Leidulv Beverli Stavø attende som leiar i Flora Bondelag. Flora Bondelag hadde sitt årsmøte på Askrova i slutten av oktober.

Stort lag som evnar å tenkje nytt

- Covid 19 har også prega Eid Bondelag sin aktivitet i 2020, men vi går nytt år i møte og håpar at Covid 19 ikkje hindrar oss i å vere eit aktivt lag som tek tak i medlemene sine utfordringar, seier leiar Knut Tore Nes Hjelle.

Vinnaren av Familiefarmen 2020 er ...

Etter ein vanskeleg jobb i juryen med å kåre ein vinnar, er endeleg valget tatt og vinnaren av årets utgåve av Familiefarmen vart Familien Ea frå Gloppen.

Per Erik Ulvedal tek over stafettpinnen i Nordsida Bondelag

Ulvedal tek over leiarvervet i Nordsida Bondelag i Stryn kommune etter Jorunn Beinnes Roset som har vore leiar i 4 år.

God dialog med kommunen er prioritert

- Vi vil halde fram med å vere aktive i høve kommunen og ha møte med både administrativ og politisk leiing seier attvald leiar i Fjaler og Hyllestad Bondelag Camilla Avedal Ulvik

Årsmøtet i Nordre Gulen Bondelag går for samanslåing med nabolaget

- Dette er ei sak som har modnast fram etterkvart, og no ser vi ikkje noko betre løysing enn å slå oss saman med Gulen og Masfjorden Bondelag seier leiar Jarle Nordgulen.

Gardsbesøk for ungdomsskuleelevane ved Skei ungdomsskule

Måndag 26.10. var 23 spente elevar frå Skei ungdomsskule klar for gardsbesøk hos Andreas Bolset.

November = vervemånad!

I går gjekk startskotet for nasjonal vervemånad i Norges Bondelag. Leiar i Sogn og Fjordane Bondelag sitt verveutval, Nils Magne Gjengedal, har bretta opp erma og er klar! Er du?

Oddbjørn tok attval

God mat og god stemning på årsmøte i Vossestrand Bondelag.

Avløysarlaga må bli brukt

-Stort engasjement og gode drøftingar kring mange viktige saker sit att frå årsmøtet i Breim Bondelag seier Gry Ingvild Agjeld frå fylkesstyret

Fagdag gardsvarme på Voss

Hordaland Bondelag og CH4 inviterte til fagdag om gardsvarmeanlegg.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere