Bruk av solceller vert meir og meir relevant både for private og i næringssektoren. Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen har tru på at bonden kan ha gevinst av å investere i solenergifangst på takflater. Innovasjon Norge støtter slike investeringar med inntil 35% og fleire leverandørar er klare til å installere utstyr.

Målgruppa for webinaret er bønder som driv med primærproduksjon og/eller foredling og som har trong for straum til oppvarming, lys, kjøl, drift av elektriske maskiner eller drift av maskinpark.

For å få meir kunnskap og byggje nettverk mellom dei nyfikne og dei profesjonelle, er det planar om å arrangere eit Vestlands-webinar om solenergi. Vestland Bondelag vil ta del i webinaret. For å kartlegge interessa, har vi fire spørsmål som vi håpar du kan ta deg tid til å svare på. Link til spørsmåla om solenergi på garden.