- Skal vi få gjennomslag må vi vere samla og tydelege.  Vi kan flytte fjell, og i lag skal vi flytte større fjell ved å setje utviklingsmoglegheitene til vestlandsbonden på dagsorden. 

Peder Nernæs frå Strandebarm og Tørrvikbygd Bondelag  er vald som første nestleiar i Vestland Bondelag.

Leiar Anders Felde (t.v.) saman med nestleiar Peder Nernæs.  Lukke til med mykje viktig arbeid.

Øvrige styremedlemer er

  • Gry Ingvild Agjeld, Olden Bondelag
  • Ole Bjarne Hovland, Årdal Bondelag
  • Knut Byrkjenes Hauso, Ullensvang Hagebrukslag
  • Kari Sigrun Lysne, Lærdal Bondelag
  • Lars Bø, Voss Bondelag
  • Linda Kristin Oppedal, Viksdalen Bondelag
  • Marianne Nordhus, Halsnøy Bondelag

 Varamedlemer

  • 1.   Olav Myhr, Eikanger Bondelag
  • 2.  Nils Magne Gjengedal, Hyen Bondelag
  • 3.  Kjersti Hjelmeland, Omvikdalen Bondelag