Nyhende frå Vestland Bondelag

Rundballar er ikkje eit leikestativ!

Det kan vere freistande å klatre på dei, men rundballar er ikkje eit trygt leikestativ, seier leiar i Vik Bondelag, Turid Haga Vange.

Regionale miljøtilskot i jordbruket

Tilskota i Vestland omhandlar hausting av bratt eller veglaust areal, beitebruk, stølsdrift, skjøtsel av biologisk mangfald og kulturminne, og miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel. Frist 15. oktober.

Lova å sjå på sakshandsamingsrutinane

- Eg opplevde møtet med leiinga i Landbruksdirektoratet som eit godt møte med opne, faglege drøftingar kring viktige problemstillingar seier fylkesleiar Anders Felde i ein kommentar til at mellom andre direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet vitja Luster på onsdag.

Besøk Bergen Matfestival i september

Bergen Matfestival vil hylle vestlandsmaten frå land og sjø under ein annleis festival 3. – 5. september.

God stemning på fellesmøte i Sogndal

Det var ikkje fullt så dramatisk som det ser ut til då Sogn og Fjordane og Hordaland Bondelag møttes til felles styremøte på Quality Hotel Sogndal 24.-25.august...

- Vestland treng regionale vekstsenter!

- For å oppnå målet om å ta i bruk heile Vestland må det leggast meir vekt på å bygge opp fleire av tettstadane kringom i fylket, seier Anders Felde.

Njøs frukt og bærsenter 100 år!

Det er på sin plass å gratulerer Njøs frukt og bærsenter - 100 år! Ei viktig bedrift for utvikling av nye bær- og frukttypar.

Grøntutvalet i Norges Bondelag kjem til Lærdal og Leikanger

- Det er viktig for oss å syne fram våre område som gode område for å kunne auke produksjonen av frukt-, bær og grønsaker, seier styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag og medlem i Grøntutvalet Kari Sigrun Lysne

Kven står bak konkurransen Familiefarmen?

Kven er det som står bak konkurransen Familiefarmen?

Eit (sol)strålande prosjekt!

I fjor vart det montert solcellepanel på taket på fjøsen til Sogn Jord- og Hagebruksskule. Korleis har dette fungert?

Ny bonde-samling i Bergen

Bli med på to innhaldsrike og inspirerande dagar 16. og 17. oktober på Sandsli i Bergen. Motivasjon og sosialt fellesskap er eit godt grunnlag å bygge framtida på.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere