Nyhende frå Vestland Bondelag

Flott tiltak for yngre bønder i Indre Sogn

- Jammen er eg heldige eg, som fekk lov å innleie for kring 30 unge engasjerte bønder på kveldskurs på Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland, seier nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag Ole Bjarne Hovland

Sertifiseringskurs i brannsikring ved varme arbeid

Sjå program og påmeldingsinformasjon her.

Bli kvalifisert til å kontrollere at hjortekjøtet er sjukdomsfritt og av god kvalitet!

Skogbrukets Kursinstitutt inviterer til kurs i feltkontroll for hjorteviltkjøt.

Produksjonsdelinga i norsk landbruk må på agendaen

- Vi må våge å ta dei vanskelege diskusjonane no, skal vi kunne sikre matproduksjon i heile landet, sa fylkesleiar Anders Felde til Statssekretær i Landbruks- og Matdepartementet Widar Skogan, då han besøkte Hafslo i går

Valnemnda si innstilling er klar

Peder Nernæs er innstilt som leiar, og vert truleg den siste fylkesleiaren i Hordaland Bondelag.

I dag besøker Statssekretær Widar Skogan (KrF) Sogn

Bakgrunnen for besøket er utfordringane kring investeringane på små og mellomstore mjølkebruk, og utfordringane kring sentralisering av norsk mjølkeproduksjon. Sjå programmet for dagen her.

Anders Felde innstilt som leiar i Sogn og Fjordane Bondelag

Innstillinga frå valnemnda i Sogn og Fjordane Bondelag er klar, og Anders Felde er innstilt til sitt 6.år i leiarstolen for fylkeslaget.

Årsmøteprogrammet er klart

I dag har lokallaga fått årsmøtepapir og program på epost. Her kan du laste ned programmet.

Å kutte rødt kjøtt er en avsporing

Les i Bergens Tidende om Torgeir Lavik som er i ferd med å investere over åtte millioner kroner i storfe- og kalvekjøttproduksjon. Vi føler oss som klimasyndere, sier Lavik.

Maskinførarkurs 2020

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer maskinførarkurs. Sjå program og påmeldingsinformasjon her.

Spanande nytt fagskule-tilbod på Mo

Per i dag Noregs einaste fagskule-studie med kopling mellom robot-teknologi og landbruk startar opp på Mo frå hausten av!

Bli med på seniorkurs 18.mars!

Dette er kurset for deg som no eller innan kort tid skal overdra garden til neste generasjon, avvikle drift og framleis forvalte garden, eller deg som skal selje garden.

Informasjon om ny dyrehelseforskrift

Bondelaget har samla informasjon om den nye dyrehelseforskrifta på nettsida.

Velkomen til ope program på fylkesårsmøte til Sogn og Fjordane Bondelag

Vi invitera til ope program, kultur, middag og dans torsdag 5. mars frå klokka 14:30. Velkomen!

Kommunane tek over tilskot til organisert beitebruk

Frå 2020 er det kommunane som har ansvar for tilskotsordninga for tiltak i beiteområde. Randi Erdal frå Fylkesmannen i Vestland orienterte på fagsamling sau.

Velkomen til Viltseminar 2020

Her finn du både program og påmeldingsinformasjon.

Landbrukskonferanse i Ørsta

I dag er det landbrukskonferanse i Ørsta kulturhus. Sjå glimt frå dagen her.

- God kvalitet på sauen i Sogn og Fjordane!

Visedirektør i Nortura, Hans Thorn Wittussen kom med skryt til sauebøndene i Sogn og Fjordane på fagsamling sau.

- Storfeprosjektet betyr mykje

Sparebanken Sogn og Fjordane støttar Storfeprosjektet med 200 000 kroner, og heiar på vestlandsbonden.

Klimakutt utan å ofre distriktsjordbruket

Jordbruket skal gjere sin del av klimajobben, men me skal klare det utan å ofre norsk distriktsjordbruk, arealbruk og husdyrhald, seier leiar i Hordaland Bondelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere