Nyhende frå Vestland Bondelag

Vi kan ikkje ete oss ut av klimakrisa

- Vi har inngått ei avtale med regjeringa for å kutte i landbruket sine utslepp innan 2030. Vi har også låge utslepp allereie samanlikna med dei fleste land i verda, og vi arbeider kvar dag for eit endå lågare klimaavtrykk av norsk matproduksjon, men vi kan IKKJE ete oss ut av klimautfordringa seier Anders Felde i ein kommentar til dagens presentasjon av Klimakur 2030

Autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmiddel

Sjå oversikt over kursa frå Norsk Landbruksrådgiving Vest her.

Landbrukskonferanse i Ørsta

Landbrukskonferansen 2020 vert arrangert på Ørsta kulturhus onsdag 5. februar kl 10.00 – 15.45.

Regionmøterunden er i gong

I alt vert det skipa til 10 regionmøte kring i fylket denne veka. I Stryn møtte styremedlemene Kari Sigrun Lysne og Nils Magne Gjengedal ei engasjert forsamling med representantar frå alle di 6 lokale Bondelaga i kommunen

Nordfjording tek over viktig statsrådpost

- Da vil vere viktig at Sveinung Rotevatn evnar å lytte og ta signala frå distrikta på alvor i si nye og viktige rolle som Klima og Miljøminister, seier fylkesleiar Anders Felde, samstundes som han gratulerer Nordfjordingen Sveinung Rotevatn med ein viktig jobb.

18 par med i mentorordninga i Vestland

Fredag 24.januar var det ei vellukka oppstartsamling for mentorpar i Vestland.

Kjøtproduksjon i Vestland

Fylkesmannen i Vestland har laga ei oversikt over kjøtproduksjonen i Vestland. Figurane kan vere gode å ha når lokallaga driv med informasjonsarbeid.

Kurs i «Praktisk HMS-arbeid» vinteren 2020

Sjå oversikt over kursa frå Norsk Landbruksrådgiving Vest her.

Seks nye andelslandbruk startar opp i Vestland

Dei nye andelslandbruka tilbyr varierte produkt og spanande aktivitetar på garden. Hordaland Bondelag har vore med og støtta prosjektet.

Gjennomsnittsbruket må styrkast

122 mjølkeprodusentar i Vestland fylke vil selje mjølkekvotar. Dette syner kor viktig det er å styrke 15 - 30 kyrs bruket i det komande jordbruksforhandlingane skal vi klare å oppretthalde eit landbruk over heile landet seier Anders Felde.

Fyrstehjelpskveld i Vik

Onsdag 15. januar arrangerte Vik Bondelag fyrstehjelpskveld.

Regionmøta

Det er klart for dei årlege regionmøta for alle tillitsvalde i lokallaga.

Bli kvalifisert til å kontrollere at hjortekjøtet er sjukdomsfritt og av god kvalitet!

Skogbrukets Kursinstitutt inviterer til kurs i feltkontroll for hjorteviltkjøt:

Autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmiddel

For å kjøpa og bruka plantevernmiddel i produksjonen på garden, eller på ein arbeidsplass, må du ha plantevernbevis. NLR Vest arrangerer kurs for kjøp og bruk av plantevernmiddel årleg i januar og februar.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere