Nyhende frå Vestland Bondelag

- Utanlandsk arbeidskraft har både erfaring og kompetanse

Regjeringa har vedteke at utanlandske arbeidarar frå EU/EØS-land slepp inn i Norge, også under koronakrisa.

- Har full drift så langt

Me tok ein prat med Thomas Skjennald, kommunikasjonssjef i Felleskjøpet.

Kven bør vinne den nasjonale kulturlandskapsprisen 2020?

Norsk Kulturarv skal også i år dele ut ein nasjonal kulturlandskapspris. No treng dei tips til gode kandidatar.

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Kandidatar til den nasjonale kulturlandskapsprisen

Norsk Kulturarv skal også i år dele ut ein nasjonal kulturlandskapspris og treng forslag til gode kandidatar.

- Me har stengt ostebaren elles går det som normalt

Me tok ein prat med Anders Østby, fungerande Meierisjef hjå TINE Meieriet Vik i Sogn.

Har du høyrt om arbeidsplassen.no?

På Arbeidsplassen har NAV samla nye, sjølvbetjente løysingar som gjer at jobbsøkarar og arbeidsgjevarar kan finne kvarandre.

Årets lokallag er Huglo Bondelag

Vi gratulerer Huglo Bondelag med kåringa. Dei får diplom og 10 000 kroner til lokallagsarbeid.

Vellukka årsmøte på Skype

Fredag hadde Hordaland Bondelag årsmøte på Skype med 53 deltakarar.

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

- Det er ein spesiell situasjon

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

- Vår jobb er å forsyne befolkninga med mat

Me tok ein prat med Eivind Fonn, fabrikksjef på anlegget til Nortura i Førde.

Utanlandsk arbeidskraft og koronaviruset

Det kan verte store utfordringar framover for dei som nyttar utanlandsk arbeidskraft i produksjonen. Landbruks- og matdepartementet er kjent med saka og vil ta tak i problemet.

- Vi bryr oss om kvarandre

Korona-viruset endrar kvardagen til folk. No ynskjer Gloppen Bondelag å strekke ut ei ekstra hand til medlemmene sine.

Det er avgjerande at bøndene held matproduksjonen oppe som normalt

-Heile matindustrien har skjerpa rutinane slik at vi held flyten av mat gåande. Det vil sikre at folk får handla i butikkane, og ingen treng å hamstre, seier Anders Felde.

Endring i gjennomføring av årsmøtet

I samråd med Norges Bondelag har fylkesstyret i Hordaland Bondelag vedtatt at vi vil prøve å gjennomføre årsmøtet på skype fredag 20. mars kl. 12.00 til 15.00.

Rettigheter i forbindelse med koronautbruddet

Mange har spørsmål om hvilke regler og rettigheter som gjelder i unntakstilstanden som følger av korona-viruset. Her har vi samlet nyttig informasjon.

Råd til bonden om korona-smitte

Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården.

2019: Frå gode avlingar til dramatiske naturkrefter

2019 vart eit godt fòrår, men nok ein gong synte naturkreftene sin styrke i ekstremveret som råka deler av Førde, Jølster og Gloppen. Her kan du lese årsmeldinga for 2019.

Seniorkurset utsatt

Seniorkurset er ein av fleire arrangement som vert råka av tiltaka som er iverksett for å redusere smittefaren av Koronaviruset.

Kurs for seniorar/eigarskiftekurs er utsett

Landbruket gjer det vi kan for å unngå spreiing av smitte, og vil vere føre var når det gjeld spreiing av korona-viruset.

Flytt lisesnjaktperioden for ulvejakt utanfor ulvesona fram att til 1. oktober

- Da er heilt uhøyrt at det ikkje skal vere mogleg å felle ulv i beiteprioritert området på hausten her hos oss seier nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Ole Bjarne Hovland, i ein kommentar til brevet frå fylkesårsmøtet til Klima- og Miljøminister Sveinung Rotevatn.

- Akkurat no syns eg det er veldig vemodig

Henriette Sunde tok ikkje attval, og gjekk ut av styret til Sogn og Fjordane Bondelag etter årsmøtet 6.mars.

Retningslinjer i forbindelse med koronaviruset

Norges Bondelag forholder seg til myndighetenes anbefalinger i forbindelse med koronaviruset. Vi følger situasjonen og oppdaterer informasjonen løpende.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Sertifisering i brannsikring ved varme arbeid

KSL og forsikringsselskapa krev sertifikat for utføring av varme arbeid. Dette gjeld også bønder på eigen gard, og eventuell brannvakt.

Storslått opning av Kvammen tømmerkai

Tysdag 10. mars var det offisiell opning av Kvammen tømmerkai i Fjaler kommune. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fekk det ærefulle oppdraget av å opne kaien.

Ny rekord på 20 200 kroner

Sogn og Fjordane Bondelag samla inn pengar til Malawiprosjektet under fylkesårsmøtet på Skei, og det vart rekord.

Korleis var fylkesårsmøtet til Sogn og Fjordane Bondelag?

Me spurte 4 av deltakarane, sjå svara me fekk i videoen under.

Forventar ekstraordinært uttak av jerv

- Det vil vere avgjerande for Vestland sin beiteprioritet at Miljødirektoratet gjev SNO høve til å gjere ekstra uttak av jerv i fjellområda i indre deler av Sogn og Nordfjord, seier nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag Ole Bjarne Hovland

Ny i styret til Sogn og Fjordane

Bli kjent med Ellen Kristin Eiken her.

Kjenner du ein kreativ bygdegründer?

No kan du nominere kandidatar til Askeladdprisen. Alle opp til 40 år kan søkje eller verte nominert. Prissummen er på 50 000 kroner.

Stor tillit til fylkesstyret

- Det er godt å kjenne på so stor tillit og støtte frå lokallaga som eg og resten av styret får seier fylkesleiar Anders Felde i ein kommentar til at han i dag vart attvald som leiar i Sogn og Fjordane Bondelag.

Vi må utfordre oss sjølve til bli betre agronomar

- Har vi dei verkemidlane vi treng for å bli betre til å dyrke grovfor som grunnlag for høgare norsk del i fòret vårt? utfordra styremedlem i Norges Bondelag i si innleiing til fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane Bondelag i dag.

Årets lokallag i Sogn og Fjordane

Gloppen Bondelag er kåra til årets lokallag i Sogn og Fjordane.

Du kan gjere noko med det

- Det er trong for bønder som forstår alvoret, sa styreleiar i Nortura Trine Hasvang Vaag i ein kommentar til framlegget som ligg føre om endringar i marknadsordninga på kjøt, då samvirkeorganisering stod på dagsorden i fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane Bondelag.

Da gjeld å løfte blikket og sjå framover

- Oppmodar alle i salen til å sjå framover og bygge laget, sa møteleiar Bjarte Nordanger ved opninga av fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane Bondelag

Nordavind frå alle kantar med gløtt av sol

- Vi må framsnakke bonden for det er berre han som gjer at vi overlever morgondagen gjennom sin matproduksjon, avslutta fylkesleiar Anders Felde i si tale til årsmøtet i Sogn og Fjordane Bondelag i dag

Vellukka samling for nye lokallagsleiarar

Under årsmøtet til Sogn og Fjordane Bondelag på Skei, fekk nye lokallagsleiarar tilbod om å delta på ei samling. Målet var å informere om oppgåver knytta til leiarvervet.

Gler seg til fylkesårsmøte

No er det ikkje mange timane igjen før fylkesårsmøtet 2020 startar, og Anders Felde (leiar i Sogn og Fjordane Bondelag) gler seg.

Klart for årsmøte på Skei

Torsdag 5.mars startar årsmøtet til Sogn og Fjordane Bondelag. I dag har styre hatt møte, i tillegg har dei gjort alt klart før årsmøtet.

Bedriftsmesse i Vik

Vik Bondelag var ein av 27 bedrifter som presenterte seg for dei unge og lovande i kommunen. 130 ungdommar deltok. Laget serverte gamalost, hadde live-sending frå mjølkeroboten på Tistel og dei ivrigaste fekk 'Bondespire'buttons. Sjå bilder frå messa her.

Årsmøte i Sogn og Fjordane Bondelag

Torsdag 5.mars - fredag 6.mars har Sogn og Fjordane Bondelag årsmøte på Skei i Sunnfjord kommune. Sjå programmet vårt her.

Kompetansesenter for landbrukssertifisering

- Bønder må stadig ta nye kurs samt friske opp eldre kurs for å kunne vere sertifisert til ulike oppgåver på garden, seier nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag. Å ha eit godt tilbod for å kunne gjennomføre slike sertifiseringskurs er viktig held Ole Bjarne Hovland fram

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere