Nyhende frå Vestland Bondelag

- Jordbruksavtalen skapar tryggleik

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt samde med staten om ein jordbruksavtale for 2021.

- Bli medlem i Bondelaget du også

Nils Magne Gjengedal er stolt medlem i Sogn og Fjordane Bondelag, no håpar han at endå fleire blir med på laget.

Innspel til Nasjonal Transportplan

Her kan du sjå utdrag frå innspelet Hordaland Bondelag og Sogn og Fjordane Bondelag har sendt til fylkeskommunen i samband med høyring av Nasjonal Transportplan.

Landbruket er ein del av løysinga

Landbruket er nøkkelen i klimautfordringane, seier nestleiar Knut Byrkjenes Hauso. Han oppmodar politikarane til å lyfta blikket og tenkje langsiktig.

Plast-suksess i Vik

På fredag kunne bøndene i Vik levere landbruksplast på miljøstasjonen i Vik, utan ekstra kostnad.

Jordbruket går til forhandlingar

I dag varsla jordbruket sitt forhandlingsutval at dei vil starte forenkla jordbruksforhandlingar med staten.

- Vi må gå for gull!

Torsdag 23.april vart det arrangert Skype-møte for bærprodusentane i Nordfjord, og fylkesleiar Anders Felde kom med støtte og oppmoding til alle om å gå for ein best mogleg sesong.

Våronnestatus

Våren er i anmarsj, nokon stadar er den komen lengre enn andre. Her er eit lite innblikk i nokon av aktivitetane som skjer rundt i fylket.

- Vi er stolte over bærprodusentane våre

Fylkesleiar Anders Felde starta Skype-møte med bærprodusentane i Sogn med vel fortent skryt.

Våren sitt vakraste eventyr

Hjå Olav Høyheim Einan kosar både sauer og lam seg ute i vårsola.

- Pelsdyrbøndene er i ein krevande situasjon for tida

Styremedlem Nils Magne Gjengedal er uroa for pelsdyrbøndene.

Møte for medlemer med frukt- og grønt produksjon

Tema er arbeidskraft, arbeid i karanteneperioden, innkvartering, smitterisiko, bonden sitt ansvar ved sjukdom, økonomiske kriseløysingar og marknad.

Hugs plastrydding

Vi vil oppmode alle medlemer til å rydde plast og anna søppel som kjem fram når snøen tiner. Rydding av plast er viktig både for miljøet og næringa sitt omdøme.

- Enn så lenge går det veldig bra

Sauebonde Renate Rendedal går ei travel tid i møte.

Leiartreningsprogram for unge bønder

World Farmers` Organisation (WFO) søkjer etter unge bønder som ynskjer å delta på eit leiartreningsprogram.

Skype-møte for bærprodusentar i Sogn og Nordfjord

Sogn og Fjordane Bondelag inviterar bærprodusentar i Sogn og Nordfjord til Skype-møte med fokus på problemstillingar knytt til innhaustingsperioden.

God påske

Sjå påskehelsingar frå styret i Sogn og Fjordane Bondelag her.

- Den trivelegaste og travlaste tida ventar

Heime hjå styremedlem Gry Ingvild Agjeld er lamminga rett rundt hjørnet. Kva tankar gjer ho seg om korona og beredskap i lamminga?

Tilskot til meir miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel

Forureining frå landbruket er ressursar på feil stad. Gjennom RMP finst det fleire tilskotsordningar for meir miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel i Vestland.

Midlar til bedriftsintern opplæring

Vestland fylkeskommune utlyser 11,4 millionar kroner til bedriftsintern opplæring for å imøtekome dei akutte behova for hjelp i næringslivet.

- Dette gjekk over all forventnig

Naustdal Bondelag har for første gong gjennomført styremøte på Messenger.

Ringorm-seminar

3.mars vart det arrangert ringorm-seminar i Oslo, sjå seminaret på video her.

Korleis er det å jobbe som veterinær under koronakrisa?

Me spurte Eldfrid Førde, veterinær i Høyanger kommune.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere