Nyhende frå Vestland Bondelag

Bodhild Fjelltveit ny andre nestleiar i Norges Bondelag

Under årsmøtet i dag vart Bodhild Fjelltveit frå Bergen vald til andre nestleiar i styret til Norges Bondelag. Knut Byrkjenes Hauso vart vald inn i valnemnda.

Årsmøte i Norges Bondelag

I går møttest utsendingane frå Hordaland til årsmøtemiddag, og i dag deltar dei i digitalt årsmøte frå ein møtesal i Bergen.

Å, jeg vet en seter

...med så mange gjeter, noen har en bjelle når de går i fjellet...

Treng vi norsk matproduksjon i framtida?

Dette er eit av spørsmåla vi prøvde å gje svar på til ungdomsskuleelevar i Hyen, Eikefjorden, Vik i Sogn og Balestrand då samvirkebedriftene besøkte skulen deira.

Klimatiltak på garden i fokus

- Landbruket må og skal vere ein del av framtidas grøne næringsliv, seier ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo.

Gratulerer til grøntmiljøet i Lærdal

- Det er heilt fantastisk og gullje godt levert frå grøntmiljøet i Lærdal, som er nominert til å kunne få ein av dei gjeve prisane i Det Norske Måltid 2021, seier ein oppglødd fylkesleiar.

Droneteknologi for å rydde eng og åker

Me har fått ein førespurnad om å hjelpe studentar frå NTNU som har prosjekt om bruk av droneteknologi for å finne uønska gjenstandar i åker/eng. Kan du hjelpe?

Da står ikkje på engasjementet

- Det er utruleg gjevande, men ikkje alltid like lett å samanfatte engasjementet til styret i Sogn og Fjordane Bondelag i eit godt referat, seier ei humørfylt Merete Støfring som har gleda av å vere referent.

Søknadsomgong Regionalt Miljøprogram

I dag kan du søke om midlar frå det Regionale Miljøprogrammet i Vestland. Siste frist for å søkje er 15. oktober, men det er alltid lurt å ikkje vente til siste dagen.

Klimaomstilling i landbruket

Gloppen kommune har starta arbeidet med ny klimaplan for kommunen. I samarbeid med Bondelaget inviterer kommunen til fagdag torsdag 17. september for å byggje kunnskap og motivere til klimaomstilling i landbruket.

Digitalt kurs i valnemndsarbeid

Sogn og Fjordane Bondelag inviterar i år til digitale kurs for valnemndene i lokallaga.

På leiting etter kvite ulldottar på fjellet!

Vi går mot ei ny helg. Då passar det godt å sjå bilete frå eit sankelag i Sundsdalen og eit i Kvammen som førre helg var på sauesanking.

Prosjekt FriKalv

Tre kommunar i Vestland er med i eit prøveprosjekt med fri avskyting av hjortekalv.

– Vi har ein jobb å gjere med å redusere hjortebestanden

Lesarinnlegg frå Nils Magne Gjengedal.

Ein åker full av godsaker

På Rendedal Gard i Vetlefjorden, har Renate Rendedal hatt eit spanande prosjekt i sommar

Fagdager om gardsvarmeanlegg

Vil du finne ut meir om moglegheitene for ved- eller flisfyringsanlegg på garden din? Hordaland Bondelag og CH4 inviterer til fagdag for gardbrukarar og andre interesserte på Stord 20.10 og på Voss 22.10.

Digitalt årsmøte i Norges Bondelag

Årsmøtet i Norges Bondelag vert digitalt, men utsendingane frå Hordaland vil gjennomføre møtet i samla fylkesdelegasjon.

Ynskjer beredskapsøvingar der landbruket er involvert

Fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand innleia møte med fylkesbondelaget med å seie at den store brannen i Lærdal på ein måte var vendepunkt kring synleggjering av bøndene i beredskapssamanheng

Kjekt å treffast att

Samstyret for lokallaga i Sunnfjord kommune har hatt sitt første møte etter korona-pandemien råka landet.

Hjortejakta er i gang

I dag startar hjortejakta for fullt. For mange er det som ein festdag å rekne. Noko ein har gleda seg til lenge. Er du klar?

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere