Nyhende frå Vestland Bondelag

Siste møte med lokallaga før sommaren

- Det var nyttig med ein runde med fylkesstyret og lokallaga før juli tek til, seier fylkesleiar Anders Felde i ein kommentar til at det vart gjennomført møte både med fylkesstyret og lokallaga i går kveld.

Ferdig på Mo - kva no?

Kva gjer ein etter ein er ferdig på naturbruklinja på Mo? Me har snakka med to som vart ferdig på Mo i vår, kva gjer dei no?

Sommarhelsing frå Haresporet

Marita Skeie, rådgjevar i Sogn og Fjordane Bondelag, har gått ut i fødselspermisjon.

Sommareventyret med ei ramme i bagasjerommet

- So spanande det er å jobbe i Bondelaget og få reise rundt og oppleve verdiskapinga i eigen heimkommune, seier Hanne Lisbeth Nybø. - Det er ikkje måte på kor mange flinke folk som skapar uerstattelege verdiar for landet vårt, på sørsida av Sognefjorden, i ein liten del av min eigen heimkommune.

Ungdomscampen på Mo = rekruttering til naturbruksutdanning?

Ungdomscampen på Mo er eit ledd i å auke rekrutteringa til naturbruksutdanninga. Vi har sjekka med årets deltakara kva framtidsplanar dei har knytt til utdanning.

Lammekjøt på grillen

Sommar = grilltid! Har du prøvd å ha lammekjøt på grillen?

Jonsoktradisjonar

Vi har tatt ein prat om jonsokstradisjonar med avdelingsleiar ved Sunnfjord Museum, Marie Nicolaisen.

Slåtten er godt i gang - då passar det vel å dele nokon lokale ferietips?

I ei travel tid for bonden er det òg viktig å ta seg ei lita pause, kanskje med ei oppdagelsesferd i nærmiljøet? Her kjem både slåttestatus og ferietips frå tre lokallag.

Fyll opp gyllevognene med vatn

- Når dei fine dagane kjem på den tida på året at plantane og tre veks raskast, tørkar det svært raskt ut i terrenget seier fylkesleiar Anders Felde Han oppmodar alle bønder, som har gyllevogner, om å fylle dei opp med vatn, slik at dei kan vere ein del av beredskapen.

- Det blir nok ikkje ein middels sesong

Tidleg vår og kulde i mai, kva har det hatt å seie for frukt- og bærprodusentane våra?

- Korona skapar store økonomiske utfordringar for pressa pelsdyrnæring

- Eg får uromeldingar frå pelsdyrnæringa, seier styremedlem Nils Magne Gjengedal.

Bli med på Familiefarmen - hovudpremien er på 10 000 kr

10. klassingane Kristina, Hedda og Simen ved Gloppen ungdomsskule fekk ein ide midt under koronakrisa. Frustrasjonen over å ikkje kunne møtast resulterte i ein landsdekkande konkurranse - Familiefarmen.

- Det ser ganske bra ut

Førsteslåtten er godt i gang i fylket, og NLR melder om gode avlingar så langt.

Sumaren er komen, og graset er grønt

Løvetanna blomstrar og livet er skjønt. Men ingen av bøndene "berre står der og glor", so der stoppar nok likheita imed songen. Sjå kva denne vekas lokallagsleiarar held på med.

Populær ungdomscamp på Mo

Påmeldingslista til ungdomscampen på Mo fylte seg raskt opp. 22.-26. juni er 20 elevar frå 8.- 9. klasse klar for praktisk retta aktivitetar innan landbruket.

Flaskehalsar på kommunale vegar engasjerer

- Vi er glade for at Kystskogbruket set fokus på den utfordringa som dårlege kommunale og fylkeskommunale vegar skapar for ein effektiv transport av både tømmer, kjøt, mjølk, kraftfor og andre innsatsfaktorar, seier fylkesleiar Anders Felde.

Gode søkjartal på ny fagskulelinje på Mo

- Vi er godt fornøgde, seier rektor Reidar Grønli om søkjartala til den nye fagskulelinja om mjølkeproduksjon og robotteknologi som startar opp i august på Mo.

Algeproduksjon på eigen gard

Korleis kan ein kombinere mikroalgar i glasrøyr og mjølkeproduksjon? Det ynskjer gardbrukar Rolf Olav frå frå Hjelledalen å finne ut.

Ein snek av sommarkjensle

Juni - den første somarmånaden er endeleg her. Den starta bra med sol og varme, det betyr at både dyr og menneskjer kan nyte dagane ute.

Regionale miljøtilskot for Vestland 2020

Gjennom regionalt miljøprogram for Vestland kan bønder søke tilskot til mellom anna til hausting av bratt eller veglaust areal, beitebruk, stølsdrift, skjøtsel av biologisk mangfald og kulturminne. Sjå info frå fylkesmannen her.

Forskrift om myrforbod kom denne veka

Forskrifta frå regjeringa om stopp i nydyrking av myr kom tysdag denne veka. Stopp i nydyrking av myr gir lågare dyrkingsreservar for framtidig matproduksjon, seiar leiar i Sogn og Fjordane Bondelag Anders Felde.

Godt å samlast i same rommet att

- Det var kjekt å kunne møtast att etter fleire månader med skypemøte, seier nestleiar Ole Bjarne Hovland i ein kommentar til at fylkesstyret hadde sitt første fysiske møte på 3 månader i Førde i går

Nytt biogassanlegg på Stord

Fredag deltok fylkesleiar Peder Nernæs på avduking av grunnsteinen på det nye biogassanlegget til Sunnhordland Naturgass.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere