Grunna situasjonen med Covid 19 vert møtet gjennomført digitalt.  - Dette er langt frå ei ideell løysing seier fylkesleiar i Sogn og Fjordane Bondelag Anders Felde, men så langt som prosessen er komen er det naudynt å få det nye fylkeslaget opp å gå, så dette klarar vi.   Leiarane og nestleiarane i dei to noverande fylkeslaga samt møteleiarane og leiar i valnemnda vil vere samla på Voss.  Alle andre deltakarar vil delta digitalt.

Her finn du programmet for det digitale skipingsmøtet

Innkalling

Sakliste

4A Skiping

4B Organisasjonsplan

4C Valnemnda si innstilling

4C Kandidatoversikt

4D Budsjett for Vestland Bondelag

4E Arbeidsplan

4F Instruks valnemnda