Fjaler og Hyllestad Bondelag dekker som namnet seier to kommunar.   Styret i laget har hatt frukost/lunsjmøte med ordførarane i begge kommunane, dei har møtt kommunestyra og dei har samarbeidd med kommunen om å planlegge og gjennomføre møte på tema rovviltpolitikk.    Det siste har si årsak i ulven som dei tre siste åra har vore bufast i kommunane. Lokallaget har også medvera til at det kjem inn grunneigarsigneringar som kan lette felling av ulven.

Komande arbeidsår ser det dessverre framleis ut til at lokallaget vil måtte pårekne å jobbe vidare med rovviltproblematikken.  Elles står "matnyttige" arbeidsområde som hjorteforvaltning og innsamling av landbruksplast på arbeidsplanen.  Hjortestamma er for stor også i denne delen av fylket.

Styret i Fjaler og Hyllestad Bondelag bak f.v. Morten Langeland, Håkon Langeland og Per Magnar Sognnes. Framme f.v. Jens Norvald Sagevik, Camilla Avedal Ulvik og Magne Norddal.

Fylkeslaget sin representant Ellen Kristin Eiken melder om ein kjekk og engasjert gjeng.  Engasjement likar vi !