Inviterte til kakefest for lov om god handelsskikk

  • Tips en venn om denne siden

Fra venstre: Kårstein Eidem Løvaas (H), Jam-Egil Pettersen (NNN), Geir Pollestad (Sp) og Lars Petter Bartnes, leder i Bondelaget.

Mandag 28. mai vedtok et samlet storting at det skal innføres en lov om god handelsskikk. I den anledning inviterte Bondelaget sammen med flere andre interesseorganisasjoner til kakefest utenfor Stortinget.

Et enstemmig storting har vedtatt at det skal innføres en lov om god handelsskikk for dagligvarebransjen i Norge. Formålet er å skape et ryddigere forhold mellom leverandører og dagligvarekjeder i matbransjen. Norges Bondelag, NNN, NHO Mat og drikke, Dagligvareleverandørenes landsforening (DLF) og Bondens marked stilte i den anledning med kakefest for næringspolitikerne på Stortinget.

- Dette er en dag vi har ventet lenge på. Lov om god handelsskikk vil bidra til å skape et ryddigere forhold mellom leverandørene og dagligvarekjedene som både bonde og forbruker tjener på. Selv om vi ikke er kommet helt i mål mener vi at en liten feiring er på sin plass, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, til de frammøtte.

Lov om god handelsskikk feires med marsipankake utenfor Stortinget, 28. mai 2018.

Stortinget har vedtatt at regjeringa må komme tilbake med et forslag til en lov om god handelsskikk basert på Dagligvarelovutvalgets forslag fra 2013. Loven skal tre i kraft i løpet av 2019. I tillegg krever Stortinget at regjeringa utreder flere tiltak som kan bedre konkurransen i dagligvarehandelen, herunder forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører samt forhold knyttet til distribusjon som kan hemme konkurransen i dagligvarehandelen.

- Jeg vil advare mot å tro at jobben er over og er glad for at Stortinget ber regjeringa se nærmere på hvordan vi kan skape sunnere konkurranse rundt distribusjon av matvarer. Her trengs det tiltak raskt og jeg ser fram til å følge arbeidet med utredningen som Stortinget har bestilt, sa Bartnes.

Blant de frammøtte var stortingsrepresentantene Kårstein Eidem Løvaas (H), Terje Lien Aasland (Ap), Geir Pollestad (Sp), Steinar Reiten (Krf) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Terje Lien Aasland (Ap), nestleder i Stortingets næringskomite, uttrykte en klar forventning til lovforslaget som regjeringa nå skal levere.

- Vi har vært helt klare i vår bestilling, lovforslaget skal følge Dagligvarelovutvalgets forslag. Vi er også svært tydelige på at tilsynet som skal etableres for å følge opp lov om god handelsskikk skal ha selvstendig beslutningsmyndighet, sa Lien Aasland under markeringen.

Les mer om næringskomiteens innstilling og Stortingets vedtak.

Relaterte artikler

- Gledelig og på tide

Publisert 

Regjeringen har sendt forslag til Stortinget om lov om god handelsskikk og et uavhengig tilsyn.

Lov om god handelsskikk feires med marsipankake utenfor Stortinget, 28. mai 2018.

Lov om god handelsskikk ute på høring

Publisert 

Regjeringa har sendt et forslag til lov om god handelsskikk ut på høring. – Forslaget er i hovedsak godt, men det er avgjørende at handelstilsynet som skal overse loven blir et uavhengig organ, mener Bondelaget.

EU-flagget

EU samde om lov om god handelsskikk

Publisert 

Dei tre EU-institusjonane vart like før jul samde om å innføre ei lov om god handelsskikk. Dette er ein siger for bøndene og samvirka, som har jobba i fleire år for å oppnå ei slik lovgjeving. Noreg heng etter.

Paolo de Castro, Europaparlamentet

EU eit steg nærare lov om god handelsskikk

Publisert 

EU-parlamentet stemte i dag for ei rask handsaming av forslag til ei EU-vid lov om god handelsskikk. Dermed kan dei klare å få på plass ei lov før EU-valet til våren.

Phil Hogan, landbrukskommisær i EU, på møte i Copa-Cogeca

Matmaktlov vil styrke bonden

Publisert 

- Eg er stolt over at vi for fyrste gong kan få ei EU-lovgjeving som styrker bonden si rolle i verdikjeden for mat. Det sa landbrukskommissær Phil Hogan i møte med EU-bøndene og –samvirka i Østerrike.

EU-flagget

Skjebnetid for matmaktregulering i EU

Publisert 

- Dette er sjansen vi har til innføre ei EU-lov om uheldig handelspraksis i verdikjeden for mat. Slik konkluderte EU-parlamentarikar Paolo de Castro då han sist veke traff EU-bøndene og samvirka i COPA-COGECA.

Christine Tacon, handelstilsyn i Storbritannia

Handelsombod: - Eg er utruleg billig i drift

Publisert 

Berre fem medarbeidarar, to av dei på deltid, har jobben med å overvake det britiske daglegvaremarknaden. – Eg er utruleg billig i drift, seier ombodskvinna i Storbritannia, Christine Tacon.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Publisert 

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

melkekartonger

Innfører lov om god handelsskikk

Publisert 

En enstemmig næringskomite på Stortinget mener regjeringa må legge fram forslag til en lov om god handelsskikk med et uavhengig tilsynsorgan. Loven skal tre i kraft i løpet av 2019. – Gledelig og på høy tid, mener Bondelaget.

Stortinget

Stortingshøring om matmaktlov

Publisert 

- Det er på høy tid å innføre lov om god handelsskikk, sa Norges Bondelag under en åpen høring om matmakt på Stortinget. Arbeiderpartiet har foreslått å innføre matmaktloven som regjeringa la i skuffen for tre år siden.

ost

EU vil innføre lov om god handelsskikk

Publisert 

EU-kommisjonen la denne uka fram forslag om en lov om god handelsskikk som skal gi mer rettferdig konkurranse i dagligvaresektoren og styrke bondens inntektsgrunnlag. – Stortinget bør la seg inspirere, mener Bondelaget.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Publisert 

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere