I dag kom innstillingen fra Næringskomiteen på Stortinget til regjeringas Dagligvaremelding. Rapport etter rapport har vist at verdikjeden i dagligvaremarkedet ikke fungerer godt. Norges Bondelag ba om konkrete, kraftfulle tiltak for å redusere matkjedenes dominans i alle ledd av matproduksjonen. Stortinget har i innstillingen vist at de deler vår bekymring og ber regjeringa komme med ulike tiltak.

Lars Petter Bartnes.

– Et samlet Storting fastslår at den store og økende kjedemakten er uheldig. Nå må regjeringa komme tilbake med tiltak for å løse opp dagligvarekjedenes makt. Det er godt nytt for både bonde og forbruker, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

– Det handler om bondens naturlige plass i verdikjeden og forbrukers adgang til et mangfold av varer til rett pris og kvalitet. Dette må bety at situasjonen i dagligvaremarkedet vil være annerledes om fem år, understreker Bartnes.

Dagligvarekjedene kontrollerer stadig flere ledd i verdikjeden bakover mot bonden, og andelen egne merkevarer har økt sterkt. Stortinget mener at dette kan ha negative effekter og foreslår flere tiltak. Komiteen peker på at egne merkevarer kan være et hinder for innovasjon og produktmangfold.

– Det er positivt at Stortinget tar grep. Når Stortinget nå sier at vertikal integrasjon har negativ effekt og problematiserer kjedenes egne merkevarer, så stemmer det med vår erfaring og oppfattelse av hvordan dagligvaremarkedet fungerer, sier Lars Petter Bartnes. 

Næringskomiteen ønsker videre at tilgangen på grossist- og distribusjonstjenester bør skje på like, konkurransedyktige og transparente vilkår, og at rabatter som forhandles fram mellom kjeder og leverandører følger varen helt fram. Den konsentrerte kjedemakten i dagligvaresektoren påvirker rammebetingelsene til produsentene, næringsmiddelindustrien og leverandørene.

– Vår bekymring har vært en situasjon hvor det er innkjøpsavdelingene til tre kjeder som skal avgjør hva som skal være utvalget til forbruker i deres kjede, og hvor i landet og hvordan dette blir produsert. Nå har regjeringa fått en marsjordre om å redusere denne kjedemakten, understreker Bartnes.

Krav til opprinnelsesmerking

En samlet næringskomite ser det som uheldig at man har sett flere eksempler på at importerte råvarer benyttes i produksjon av kjedenes egne merkevarer, men profileres under samme merkevare som de norskproduserte varene. De ber derfor om at det må sikres bedre opprinnelsesmerking av kjedenes egne merkevarer.  

– Vi er opptatt av at det skal være lett for forbruker å gjøre opplyste valg, og er fornøyde med at Stortinget følger opp dette. Det må bli enklere å skille mellom uavhengige merkevarer og kjedenes egne merkevarer, Sier Lars Petter Bartnes.

– Stortinget har slått fast at det er store utfordringer i verdikjeden for mat. Nå må regjeringa følge opp med tiltak, slår Bartnes fast.