– Vi mener det er viktig med ryddighet i verdikjeden for mat. Mange offentlige utredninger har slått fast at det trengs tiltak for å bedre konkurransen og Stortinget har lagt fram flere forslag til tiltak som vi venter utålmodig på at skal iverksettes, sa Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, til de fremmøtte i dagens frokostseminar om kjedemakt.

Han sikter blant annet til utredning og tiltak knyttet til kjedenes egne merkevarer (EMV), tiltak mot vertikal integrasjon, bedre merking, bedre konkurranse i distribusjonsleddet og sikre at rabattene følger varen helt ut til forbruker.Bjørn Gimming venter utålmodig på tiltak knyttet til vertikal integrasjon og emv-varer hos matkjedene.

Regjeringas forslag om forbud mot prisdiskriminering mener Gimming er en avsporing som retter søkelyset mot leverandørene i stedet for sisteleddet.

– Dette er ikke bare en avsporing, men kan også i seg selv føre til mer bruk av egne merkevarer og dermed undergrave senere tiltak mot større utbredelse av EMV, sa Gimming som likevel berømmer regjeringas handlekraft.

– Vi er veldig godt fornøyde med at det er innført en lov om god handelsskikk med en egen dagligvaredirektør, og at regjeringen har økt bevillingen til Dagligvaretilsynet.

Næringsminister og bondevenn: lover handling

Næringsminister Jan Christan Vestre (Ap) har lagt fram forslag til tiltak denne høsten. Disse er ute på høring, påpekte han flere ganger i sitt innlegg på seminaret. Han understreket at han ikke har låst seg til noen av forslagene, men dersom noen var mot dem forventet han at de presenterte bedre forslag. For tiltak kommer.

– Jeg skal ikke være en næringsminister som bare prater, jeg skal være en næringsminister som handler. Jeg skal måles på mine resultater, understreket Vestre.

Hva gjelder kjedenes egne merkevarer og den vertikale integrasjonen mente næringsministeren at det trengs mer kunnskap.

– Det kan ha skadelige konsekvenser om én aktør sitter på alle stolene rundt forhandlingsbordet, sa han og understreket:

– Dersom vi finner ut noe om dette som krever at vi handler, så lover jeg at vi kommer til å handle!

Kjedene ønsker åpenhet velkommen

Norges Bondelag hadde også invitert til debatt om temaet, hvor representanter fra de store kjedene pekte på konkurransesituasjonen som en viktig faktor knyttet til prisdannelsen.

Bård Gultvedt fra NorgesGruppen mente det må være opp til myndighetene å sette grensene for åpenhet.

Ingvill Størksen fra Coop etterlyste marginstudier, som hun mente vil bidra til mer åpenhet, men hun mente også at pris får litt mye fokus.

– Jeg skulle ønske at vi også blir målt på kvalitet og utvalg, ikke bare på pris, sa Størksen.

Kårstein Eidem Løvaas fra Rema 1000 ga uttrykk for at systemet egentlig ikke er så hemmelig.

– Det ligger åpent at matprisene har ligget lavere enn konsumprisindeksen over flere år, det er ikke et lukket system. Om Konkurransetilsynet eller Dagligvaretilsynet ber om mer dokumentasjon, skal de få mer, sa han.

Se hele seminaret i opptak: