Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, forteller at det ble et godt møte med diskusjoner om utfordringer og muligheter framover, spesielt knyttet til totalberedskap og behovet for økt matsikkerhet.Parolen "by og land, hand i hand" gjelder fortsatt i dag, slo Bondelagsleder Bjørn Gimming og LO-leder Peggy Hessen Følsvik fast da de møttes onsdag.

– Dette er viktige temaer som vi skal samarbeide mer om. Bondelaget er opptatt av at bedre beredskap for mat først og fremst handler om å sikre og styrke den løpende matproduksjonen, sier Gimming som forteller at det også ble snakket om betydningen av tillit.

Det ble slått fast at det var mange likheter mellom trepartssamarbeidet i næringslivet og jordbrukets forhandlingsinstitutt, og ikke minst verdien av disse.

– I urolige tider er tillit i samfunnet generelt, og særlig mellom myndigheter, fagmiljøer, institusjoner og organisasjoner, helt avgjørende. Vi var helt enige om at LO og Bondelaget, som sentrale parter i arbeidslivet, nå har en særlig viktig rolle, sier Gimming.

Ubalanse i verdikjeden

Også spørsmålene rundt kjedemakt, grensehandel og mangel på konkurranse i dagligvaresektoren ble tatt opp.

– For Bondelaget er det viktig at prisen til både bonde og forbruker blir riktig. Den nåværende ubalansen i verdikjeden er til skade for både bonde og forbruker, og det er viktig at det iverksettes kraftfulle tiltak for å endre på dette framover, sier Gimming.

I tillegg til LO-leder Peggy Hessen Følsvik, LO-sekretær Are Tomasgård, og næringspolitisk rådgiver Kenneth Sandmo, deltok forbundsleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Anne Berit Aker Hansen. Hun vektla spesielt den gjensidige avhengigheten mellom foredlingsindustrien og jordbruket, og nødvendigheten av å styrke rammevilkårene for begge næringene.

 

Bli medlem i Bondelaget!

Kjenner du noen som bør bli medlem i Bondelaget? Vi gjør det enkelt for deg, send en SMS gratis til nr 2030 og skriv kodeord BONDE og fortell oss hvem du tenker bør bli medlem hos oss.