Nylig ble det kjent at Coop skal bygge et gigantpakkeri ved Gardermoen. Et slik pakkeri er noe Norges Bondelag ikke ser lyst på.

- Dette vil ramme potetbønder i hele NordNorge, Trøndelag, Møre- og Romsdal og Rogaland, sier Bartnes.

Han frykter et slikt pakkeri i praksis vil bety at all potetproduksjon blir flyttet til Østlandet.

- Andre bønder, som ikke bor på Østlandet, vil miste markedstilgangen og slutte med potetproduksjon. Dette kan bety spikeren i kista for norske poteter i distriktene, og for et landbruk over hele landet, fortsetter han.

Kjedemakta overstyrer landbrukspolitikken

Bartnes tror videre at konkurransen i matmarkedet vil gjøre bonden til den svake part.

Vi har sett dette både i Europa og i USA, at konkurransen på matmarkedet har gjort bonden til taperen. Nå ser vi starten på dette også her i Norge – at kjedemakten nå overstyrer landbrukspolitikken.

I dag foregår potetproduksjon over hele landet. Blant annet er Nord-Norge kjent for poteten "Gulløye". Å ha en potetproduksjon over hele landet er viktig for å få brukt jorda, og for matberedskap. Potet pakkes stort sett lokalt, og sendes ikke over store avstander. Lokale pakkerier utgjør lokal verdiskapning.

Bartnes mener også Coop sine planer vil være utfordrende med tanke på miljøet siden poteten må fraktes fra distriktene, til lagret nær Gardermoen, og deretter til butikkene.

- Dette er på ingen måte en miljøvennlig løsning. Her kan det se ut til at resultatet blir at det blir for dyrt å frakte poteter fra distriktene og til det nye gigantlagret. Det er grunn til å tro at Coop kommer til å samle produksjonen nært lagret, avslutter han.

Coop: - Ingen skal lide

Til NRK avviser Coop, ved kommunikasjonssjef Harald Kristiansen, at de skal prioritere bønder nært pakkeriet, og sier de vil ha produsenter fra hele landet.

- Et nytt lager vil ikke få noen konsekvenser annet enn at vi håper å kunne selge enda mer poteter og utvikle nye produkter som gjør at bøndene kan dyrke mer potet og grønnsaker, sier Kristiansen.