Nyheter

Foreslår over 30 klimaløsninger

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har foreslått over 30 forslag til klimaløsninger for jordbruket, som et ledd i forhandlingene om en frivillig klimaavtale for næringa. - Vi jobber for en avtale som vil gjøre norsk jordbruk enda mer klimavennlig enn i dag, og samtidig gi et godt grunnlag for matproduksjon i Østfold, sier Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Vern matjorda framfor å forby nydyrking av myr!

Østfold Bondelag har uttalt seg om regjeringas forslag til å forby nydyrking av myr, og er sterkt kritisk til et absolutt forbud. Dette begrunnes gjennom et usikkert kunnskapsgrunnlag, og at eventuelt forbud mot nydyrking kun må gjelde myr som er djupere enn en meter. Østfold Bondelag mener at også annen omdisponering av myrarealer må forbys.

Engasjerte tillitsvalgte på organisasjonskurs

I løpet av de to siste ukene i januar har halvparten av våre lokale tillitsvalgte i Østfold blitt kurset i organisasjon, styrearbeid og landbrukspolitikk.

Støtter ikke et forbud mot hold av pelsdyr

- Vi mener at regjeringas forslag er et næringsforbud som står i grell kontrast til Granavoll-plattformens ordlyd om å gi bonden større næringsfrihet, sier fylkesleder Svend Arild Uvaag.

Åpent møte om villsvin

Norsvin Østfold og Østfold Bondelag inviterer til åpent møte på Bondestua i Rakkestad, tirsdag 12. februar kl. 20.00 . Her er fagpersoner invitert til å innlede om alt fra hvilken trussel villsvin kan utgjøre av smittefare på norsk tamgris, til hvordan vi som grunneiere bør organisere oss for å hindre utbredelse og begrense bestanden. Se programmet her

På jakt etter kurstilbud

Høsten og vinteren er ofte tiden for å oppdatere kunnskap. Gjennom lovverk og KSL stilles det noen kompetansekrav til bønder og Norsk Landbruksrådgiving tilbyr aktuelle kurs over hele sitt område. De tilbyr alt fra autorisasjonskurs for gnagere, kurs i varme arbeidet og autorisasjonskurs plantevern.

Varsel om årsmøte Østfold Bondelag 2019

Årsmøtet i Østfold Bondelag vil i år finne sted i Festsalen i Rakkestad rådhus, torsdag 21. mars 2019. Møtet settes kl. 09.00. Lokallag som vil ha en sak fremmet for årsmøtet, må sende saken til Østfold Bondelag senest 1 måned før årsmøtet (21. februar). Innkalling, saksliste og sakspapir vil bli sendt ut elektronisk senest 7. mars 2019.

KrF sikrer viktige deler av landbrukspolitikken

Olaug Bollestad (KrF) ble i dag presentert som landets nye Landbruks- og matminister. Jeg vil gratulere Bollestad med jobben som statsråd for Østfolds og Norges viktigste næring, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Nå er vi igang - ideverksted 1. mars (merk dato)

Østfold Bondelag er i samarbeid med en rekke andre aktører nå i gang med et forprosjekt for å undersøke hvilke muligheter og begrensninger som i dag er tilstede for å øke verdiskaping innenfor grønnsaker, potet, frukt og bær i Østfold.

Stortingspolitikere møter Østfold Bondelag

Fredag 18. januar inviterte ledelsen i Østfold Bondelag til politiske drøftinger, denne gang på Grønt pakkeri Øst i Råde. Hovedtemaene denne gang var derfor muligheter for økt verdiskaping generelt og innenfor grønnsaker, potet, frukt og bær spesielt. I tillegg til avlingskadeordningen, tørkesommeren, de kommende jordbruksforhandlingene, klima og viltforvaltning.

Kurs: Reiselivstilbud på gård

Fylkesmannen arrangerer en kursserie for bønder i Oslo og Viken som tilbyr, eller ønsker å tilby, aktiviteter og opplevelser innenfor reiseliv tilknyttet gårdens bygningsmasse og eiendom eller basert på gårdens ressurser.

Engasjerte lokallagstillitsvalgte

Stort oppmøte når lokale tillitsvalgte i Østfold Bondelag møttes i Marker Rådhus mandag kveld.

Tilskudd til forbyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2019

Tilskuddordningen er ment å bidra til å forebygge skader på husdyr påført av rovvilt. Ordningen skal også bidra til å dempe konflikter og begrense ulemper. Søknadsfrist for Østfold, Oslo og Akershus er 15. februar 2019. Les mer om ordningene her:

Grunneiere og gåsejegere må gå sammen!

Dette er konklusjonen etter at Kråkerøy Bondelag, fellesstyret for lokallagene i Fredrikstad og Hvaler og Østfold Bondelag arrangerte medlemsmøte om «gåseforvaltning i jordbruksområdene». Nær 50 grunneiere møtte på Bøndenes hus i Råde for å lære mer om gås, og hvordan man kan gå fram for å redusere bestandene.

Nok er nok

Omlag 10.000 gikk i rovdyrpolitisk fakkeltog gjennom Oslos gater, nærmere 500 av dem var Østfoldinger.

Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak - oppdatert informasjon

Vi oppfordrer alle til å delta i fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak. Tirsdag 8. januar kl. 18.00 går fakkeltoget fra Youngstorget til Stortinget. - Vi mener at regjeringa må etterleve Stortingets bestandsmål for rovdyrbestandene, og ikke etablere Østfold som et ulvereservat. Bli med bussene som går inn til Oslo.

Gåseforvaltning i landbruksområder

Tirsdag 8. januar inviterer fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler, samt Østfold Bondelag til medlemsmøte om hva som skjer innen gåseforvaltninga internasjonalt, nasjonalt og i Østfold.

Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak

Alle oppfordres til å delta

Våre samarbeidspartnere