Nyheter

Bollestad kommer på Stormøte korn 2019!

Olaug Bollestad

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad møter leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes på Stormøte korn i Askim kulturhus torsdag 7. mars.

Ideverksted 1. mars grønnsaker, frukt og bær

Østfold Bondelag er i samarbeid med Partnerskap for næringsutvikling i Østfold, og en rekke andre aktører nå i gang med et forprosjekt for å undersøke hvilke muligheter og begrensninger som i dag er tilstede for å øke verdiskaping innenfor grønnsaker, potet, frukt og bær i Østfold. Har du ideer, er opptatt av innovasjon og teknologi, økt verdiskaping - og en genuin interesse for produksjon av grønnsaker, frukt og bær - er du hjertelig velkommen. Sjekk programmet her

Ung bonde eller bondespire?

Bondelagene i Akershus og Østfold ønsker unge bønder og bondespirer velkommen til en faglig og sosial kurshelg med landbruk og gårdsdrift i fokus.

Kurs i solenergi i landbruket

Vurderer du å investere i solenergi på gården din? Dette er et dybdekurs over to kvelder (20. og 27. mars), som lærer deg å vurdere om solenergi er lønnsomt på din gård, og gir kunnskap om dimensjonering, tekniske løsninger og kriterier for støtteordninger.

Villsvin til besvær

Over 75 bønder, jegere og andre interesserte møtte da Østfold Bondelag og Norsvin Østfold 12. februar arrangerte møte i Rakkestad om et relativt nytt og uønska medlem i den østfoldske faunaen, nemlig villsvinet. På møtet lærte tilhørerne en del om utbredelse, og ikke minst hvilken fare dette dyret kan utgjøre for tamgrisen, fordi den kan bære med seg en rekke sjukdommer vi ikke har i Norge.

Foreslår over 30 klimaløsninger

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har foreslått over 30 forslag til klimaløsninger for jordbruket, som et ledd i forhandlingene om en frivillig klimaavtale for næringa. - Vi jobber for en avtale som vil gjøre norsk jordbruk enda mer klimavennlig enn i dag, og samtidig gi et godt grunnlag for matproduksjon i Østfold, sier Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Vern matjorda framfor å forby nydyrking av myr!

Østfold Bondelag har uttalt seg om regjeringas forslag til å forby nydyrking av myr, og er sterkt kritisk til et absolutt forbud. Dette begrunnes gjennom et usikkert kunnskapsgrunnlag, og at eventuelt forbud mot nydyrking kun må gjelde myr som er djupere enn en meter. Østfold Bondelag mener at også annen omdisponering av myrarealer må forbys.

Engasjerte tillitsvalgte på organisasjonskurs

I løpet av de to siste ukene i januar har halvparten av våre lokale tillitsvalgte i Østfold blitt kurset i organisasjon, styrearbeid og landbrukspolitikk.

Våre samarbeidspartnere