Nyheter

Høringsinnspill - erstatningsordning klimabetingede skader

Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningsproduksjon er sendt på høring fra LMD og SLF. Østfold og Akershus Bondelags grøntutvalg har i samarbeid med Vestfold og Buskerud avgitt et høringssvar til Norges Bondelag. Endelig frist er 15. juli. Staten tar sikte på at ordningen skal tre i kraft i løpet av oktober 2011.

Arkiv

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere