Nyheter

Gjenvalg på leder i Østfold Bondelag

Årsmøtet i Østfold Bondelag 2023 ga fornyet tillit og ingen blanke stemmer til fylkesleder Ole Kristian Bergerud, fra Varteig. Se valgresultatet her.

Prisdryss på årsmøtet

I år var det tid for heder og ære til en rekke personer som på ulik måte har gjort en stor innsats. Årets verver 2022 ble Mats Ovell fra Berg Bondelag, og prisen som Årets lokallag gikk til Råde Bondelag.

Leders tale til årsmøtet

Fylkesleder Ole-Kristian Bergerud løftet temaer som beredskap, dyrevelferd og jordbruksforhandlinger i sin tale til årsmøtet. - En størst mulig innenlands matvareproduksjon basert på norske ressurser, er beredskap i praksis. Vi er grunnmuren i norsk beredskap, slo fylkeslederen fast.

Gode inntektsmuligheter er avgjørende

Østfold Bondelag leverte i dag sitt innspill til årets jordbruksforhandlinger til Norges Bondelag. Øverst på agendaen står å fortsette arbeidet med å tette gapet mellom ei inntekt i jordbruket og det andre grupper i samfunnet tjener. Østfold Bondelag foreslår å tette gapet med kr 100 000, etter at kostnadsveksten er kompensert fullt ut og det er gitt kronemessig lik utvikling som andre grupper.

Kornprogrammet i Viken inviterer til fagtur

I år går turen til Brunnby Lantbrukardagar i Västerås i Sverige 5.-7. juli.

Årsmøte 2023 - sakspapirer

Torsdag 16. mars samles nærmere 100 delegater og gjester til årsmøte i Østfold Bondelag. Her skal året som har gått oppsummeres, og ikke minst skal meninger brynes og prioriteringer for framtida gjøres. Her finner du årsmøtepapirene

Korn og beredskap i urolige tider

Beredskap, sjølforsyning og matproduksjon var tema for Stormøte Korn som gikk av stabelen i går kveld. Om lag 250 besøkende var samla i Askim Kulturhus.

Valgnemndas innstilling 2023

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Østfold Bondelag er klar, og de innstiller på gjenvalg av Ole-Kristian Bergerud som leder.

Viderefører strømstøtten til landbruket ut 2024

- Svært bra at regjeringen viderefører strømstøtten til landbruket ut 2024. Dette skaper helt nødvendig forutsigbarhet for norsk matproduksjon i en urolig tid og vil bidra til å sikre norsk matberedskap, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Proteinskolen 2023

Vi inviterer til kurs om proteinvekster - erter, åkerbønner (og litt om oljevekster).

Denne uka utbetales produksjonstilskuddet

Tilskuddene økte i jordbruksforhandlingene 2022, og denne uka kommer pengene på konto.

Stor oppslutning om generasjonsskiftekurs

Til helgen samles 70 nåværende og fremtidige bønder på Østgaard i Halden for å delta på generasjonsskiftekurs. - Vi synes det er veldig bra at kurset har fått så stor oppslutning, og at det kommer bønder fra hele Østfold for å planlegge for en god gårdsovertakelse.

Storfetuberkulose i Norge

Oppfordrer alle til å ha gode rutiner for smittevern.

Årets stormøte korn 2. mars

Østfold og Akershus Bondelag inviterer til årets stormøte korn torsdag 2. mars kl. 18.30 i Askim Kulturhus. Årets tema er beredskap, og betydningen av norsk kornproduksjon i et beredskapsperspektiv. Sjekk programmet her 👇

Seminarserie "Fra plog til rot"

Vi inviterer til seminarserien «Fra plog til rot». Gjennom 3 kvelder på Teams får du innføring i dyrkning av fangvekster, og omstilling til redusert eller ingen jordarbeiding.

Varsel om årsmøte i Østfold Bondelag 2023

Årsmøtet avholdes på Bøndernes hus i Råde torsdag den 16. mars 2023. Møtet starter kl. 09.00, og forventes ferdig til kl. 17.20.

Grune Woche 2023: Næringsdelegasjonen på plass og BU-vinner kåret

Bondelagsleder Bjørn Gimming er på plass i Berlin som en del av Næringsdelegasjonen til landbruks- og matminister Sandra Borch(Sp).

Møtte departementet om avrenning til Oslofjorden

Tirsdag var det møte på Bergerud gård i Varteig i Østfold om avrenning til Oslofjorden. – Vi må fortsette å få lov til å jobbe målrettet mot avrenning, sier fylkesleder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.

Slik vil Bondelaget måle inntektene i jordbruket

Dette mener Bondelaget om forslagene fra Inntektsutvalget.

Inntektsmåling i landbruket: Tillit og reelle tall avgjørende

-Når vi skal måle bondens inntekt for å sammenlikne med andre grupper, må vi ha en metode som har tillit hos både næring og politikere, og som baserer seg på reelle tall. Dette mener vi ikke Inntektsutvalgets modell oppfyller, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Nå kommer medlemsundersøkelsen

Alle medlemmer bør til å benytte sjansen til å fortelle hva de mener bondelaget skal jobbe med, oppfordrer Bodhild Fjelltveit.

Kornkonferansen 2023

Norges Bondelag og Felleskjøpet arrangerer kornkonferansen torsdag 26. januar 2023.

Generasjonsskiftekurs i landbruket – vinter 2023

Østfold Bondelag inviterer til kurs i eierskifte vinter 2023 på Østgaard i Halden 11 – 12 februar 2023. Vi ønsker at alle skal få et godt generasjonsskifte på gården. Det er ofte mange involverte i en skifteprosess, og det kan være vanskelig å gjøre alle til lags. Men med gode forberedelser og åpen og inkluderende dialog, ligger det godt til rette for et vellykket eierskifte.

Våre samarbeidspartnere