Nyheter

Lunsjmøte med Hanen

Hanen

Hanen Viken inviterer til lunsjmøte! Søndag 19. januar 2014 kl. 11.30-15.30 på Bamsrudlåven, Mysen.

Møte med Pelsdyralslaget i Rakkestad

minkhall

Norges Pelsdyralslag planlegger et informasjonsmøte for bønder på Kommunehuset i Rakkestad 18. november 2013. Her kan bønder som ønsker å vite mer om det å drive pelsdyroppdrett - komme for å få vite mer om driftsform og inntektsmuligheter. Pelsdyrnæringen er en næring med vekstgrunnlag - hvis man ser på etterspørselen etter næringens råvarer.

Samling for lokale tillitsvalgte i Østfold Bondelag

Alle som har lokale tillitsverv i Bondelaget ønskes velkommen til en kveldsøkt på Solhuset, Slitu - hvor fokuset er på eiendomsskatt. Advokat Jan Bangen innleder på temaet, som dessverre, kanskje er et aktuelt tema for mange grunneiere. Hvordan bør lokallagene jobbe i forkant, under og etter et vedtak er fattet i kommunestyret om innføring av eiendomsskatt?

Tid for generasjonsskifte?

Ole Christen Hallesby

Å gjennomføre et generasjonsskifte er en prosess. Noen temaer trenger tid til modning for at man skal kunne ta gode avgjørelser. Er dette en aktuell problemstilling for deg og din familie? Sett dere på "skolebenken" og unngå de verste fallgruvene...

Smaken av Råde

Smaken av Råde

Bøndene i Råde inviterer deg til å smake på lokalprodusert mat. Anledningen er Råde Parkfestival lørdag 12. oktober 2013. Helgrillet Rådelam med rotmos og ovnsbakte poteter, lammekebab, Rådesodd og bringebær-pannacotta. Opplev Bondens Marked - her kan du kjøpe med deg flotte råvarer til å lage din egen middag hjemme, flotte råvarer fra bønder i Råde og omegn.

Kan din arbeidsplass være i fare?

Kilde: Nationen

Jobber du med mat? Jobber du i matindustrien? Er du en dem som lager maten vår? Jobber du i butikk, eller transportbransjen? Da er du en av over 100 000 i landet som sørger for at vi alle har mat på bordet, hver dag, tre ganger om dagen – minst! -Bare her i Østfold kan du være en av nærmere 6 000 som sørger for det samme.

Styremøte hos Gjensidige

Østfold bondelag

I morgen samles fylkesstyret i Østfold Bondelag til styremøte i lokalene til Gjensidige på Grålum i Sarpsborg. På agendaen står bl.a.: etter Stortingsvalget, verdiskapingsrapporten fra Agrianalyse og organisatoriske saker: lokale årsmøter, høstens ledersamling, medlemsutvikling etc.

Samling for lokale tillitsvalgte i Østfold Bondelag

Alle som har lokale tillitsverv i Bondelaget ønskes velkommen til en kveldsøkt på Solhuset, Slitu - hvor fokuset er på eiendomsskatt. Advokat Jan Bangen innleder på temaet, som dessverre, kanskje er et aktuelt tema for mange grunneiere. Hvordan bør lokallagene jobbe i forkant, under og etter et vedtak er fattet i kommunestyret om innføring av eiendomsskatt?

Våre samarbeidspartnere