Nyheter

Jordbrukets krav 2019 - kort fortalt

Her finner du en oppsummering av hovedpunktene i jordbrukets krav

Et krav som styrker Østfoldlandbruket

Jordbrukets krav styrker muligheten for en framtidsretta og bærekraftig matproduksjon, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Landbrukspodden: Varmer opp til jordbruksoppgjør

Landbrukspodden

Mandag legges kravet i årets jordbruksoppgjør fram, og naturlig nok er dette tema for ukas landbrukspodd. Tema er: Hva venter oss i år? I tillegg skal vi snakke om den såkalte terrorbalansen i norsk jordbruk når seniorrådgiver i Bondelaget, Anders Huus, er gjest i ukas pod.

Hjelp både insekter og miljøet

Vannområdene i Hurdalsvassdraget/Vorma, Øyeren og Leira – Nitelva har laget et praktisk faktaark som gir gode råd om hvordan bønder med enkle grep kan hjelpe både insekter og miljøet.

Fylkesnytt fra Oslo og Viken

Fylkesmannen i Oslo og Viken er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om den nye landbruksavdelingen i Oslo og Viken.

Hvordan unngå Afrikansk svinepest

Den svært alvorlige sykdommen afrikansk svinepest sprer seg blant svin i Europa. Vi har alle et ansvar for å redusere risikoen for å få smitten inn i Norge. OIE, den internasjonale organisasjonen for dyrehelse har utviklet informasjonsplakater for besøkende turister, jegere og bønder osv til fri bruk og distribusjon. Videre er det laget egne plakater med smittevernråd fra norske fagmyndigheter og organisasjoner.

Stor inntektsnedgang for kornbonden

Svend Arild Uvaag

Ferske tall lagt fram i forkant av jordbruksoppgjøret viser at bønder som driver med korn kan forvente stor inntektsnedgang i 2019. – Bedre kornøkonomi må gis høy prioritet i årets jordbruksoppgjør, sier Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Påskeferie på kontoret

Fra og med mandag 15. april og fram til tirsdag 23. april er kontoret til Østfold Bondelag stengt. Vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle en God Påske. Oppstår det saker av akutt art kan leder Svend Arild Uvaag nås på telefon 91871699, og organisasjonssjef Mina Mjærum Johansen på telefon 917 75 831.

Frokost med Østfoldpolitikere

Torsdag morgen kl. 09.00 møter Østfold Bondelag våre Stortingspolitikerne til frokost på Eidsvolls plass. Matboksene og budskapet er klappet og klart, og vi ser fram til en prat om betydningen av landbruk og matproduksjon.

Meld deg på nasjonal gåsekonferanse

Flere av Europas gåsearter er i vekst noe som fører til økte beiteskader i landbruket og utfordringer for bynære friluftsområder. Fagkompetansen samles til to-dagers konferanse i Skogn 14. og 15.mai.

Bondelaget har laget veiledere for syke- og foreldrepenger

- Mange synes det er vanskelig å få oversikt over egne rettigheter ved sykdom, svangerskap og fødsel. Norges Bondelag har utarbeidet en veileder med oversikt over reglene som gjelder ved sykdom hos bonden. I tillegg er det utarbeidet en veileder med oversikt over reglene fødsel og svangerskap hos bonden.

Våre samarbeidspartnere