Kurset arrangeres i samarbeid mellom landbrukskontoret i Aremark, Rømskog og Marker, Norges Vel, Solenergiforeningen, Klima Østfold og Fylkesmannens landbruksavdeling.

Kurset består av to kurskvelder, som avholdes på rådhuset i Marker 20. mars og 27. mars. Det blir enkel middagsservering fra kl. 17.30 begge kvelder. Programmet starter 18.30 og slutter 21.30.

Faglig innhold i kurset:

  • Introduksjon til solenergi.
  • Gjennomgang av sentrale energibegreper.
  • Støtteordninger og andre rammevilkår
  • Investerings- og vedlikeholdskostnader
  • Energisituasjon på gårdsbruk i dag og hvordan solenergi kan bidra.
  • Viktige data for å tilpasse solenergianlegg - timeforbruk og energitilpassing.
  • Hvordan gjøre beregninger på muligheten for solenergi på gården - case.
  • Erfaringer fra en gårdbruker som har investert i Solenergi.
  • Solenergi i distribusjonsnettet - Hva må gårdbrukeren vite?
  • Fremtidens energisystem på gårdsbruk

Se flere detaljer i invitasjonen.

Det er påmelding innen 16. mars, og deltagelse koster 500 kr.

Du kan melde deg på ved å trykke her.