Nyheter

Studieturer med Kornprogrammet 2019

studietur

Nok en gang har Kornprogrammet i Akershus og Østfold Bondelag i samarbeid med NLR-Øst gleden av å kunne invitere til studietur.

Studietur om sol- og bioenergi i Vest Sverige

I biogassbuss reiste 20 bønder og folk fra landbruksforvaltningen på en todagers studietur til Vest Sverige i regi av Klimasmart Landbruk Østfold.

Kjenner du en Askeladd ?

Vi leter etter en kreativ bygdegründer til årets Askeladdpris. Prisen på 50 000 kroner går til en ung etablerer på bygda. Nå kan du nominere noen, eller søke selv!

Planlegg for nytt RMP regelverk når våronna starter

Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus har nå fått et felles Regionalt miljøprogram (RMP). Miljøprogrammet er utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Viken i tett samarbeid med representanter fra faglagene i vår region. Flere tilskuddsordninger er fjernet, en del er endret og noen nye er kommet til.

Framtidas bønder på kurs!

I helga arrangerte Akershus Bondelag og Østfold Bondelag unge bønder kurs på Scandic Brennemoen med nesten 50 deltagere som enten er på vei inn i næringa, eller som allerede er bønder.

Klima var gjennomgangstema på årets årsmøte

Hovedtema under årsmøtet i Østfold Bondelag var klima og dets påvirkning på landbruket. Dette kom tydelig frem både i de politiske innledningene og gjennom innlegg i generaldebatten. Leder i Østfold Bondelag startet dagen med å ønske velkommen til alle deltakerne. Videre var det politiske innledninger ved Kåre Gunnar Fløystad fagsjef i miljøorganisasjonen Zero og ved Bjørn Gimming 1. nestleder i Norges Bondelag.

Vervepris til Erlend Skaarer fra Eidsberg

Østfold Bondelag delte i dag ut prisen for årets verver på sitt årsmøte. Prisen gikk til Erlend Skårer, leder i Eidsberg Bondelag, for å ha vervet flest medlemmer i Østfold i 2018. Han har sammen med styret i Eidsberg Bondelag, lagt ned en betydelig innsats i vervingen. Han vervet personlig 12 medlemmer.

Gjenvalg for Uvaag

På årsmøtet i Østfold Bondelag i dag ble Eidsberg-bonde Svend Arild Uvaag gjenvalgt som fylkesleder. Det ble også valgt nye styremedlemmer, og ny av året var Aase Maren Ø. Hesleskaug. Det venter mange spennende oppgaver for styret utover høsten.

Våre samarbeidspartnere