Nyheter

Studieturer med Kornprogrammet 2019

studietur

Nok en gang har Kornprogrammet i Akershus og Østfold Bondelag i samarbeid med NLR-Øst gleden av å kunne invitere til studietur.

Studietur om sol- og bioenergi i Vest Sverige

I biogassbuss reiste 20 bønder og folk fra landbruksforvaltningen på en todagers studietur til Vest Sverige i regi av Klimasmart Landbruk Østfold.

Kjenner du en Askeladd ?

Vi leter etter en kreativ bygdegründer til årets Askeladdpris. Prisen på 50 000 kroner går til en ung etablerer på bygda. Nå kan du nominere noen, eller søke selv!

Planlegg for nytt RMP regelverk når våronna starter

Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus har nå fått et felles Regionalt miljøprogram (RMP). Miljøprogrammet er utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Viken i tett samarbeid med representanter fra faglagene i vår region. Flere tilskuddsordninger er fjernet, en del er endret og noen nye er kommet til.

Framtidas bønder på kurs!

I helga arrangerte Akershus Bondelag og Østfold Bondelag unge bønder kurs på Scandic Brennemoen med nesten 50 deltagere som enten er på vei inn i næringa, eller som allerede er bønder.

Klima var gjennomgangstema på årets årsmøte

Hovedtema under årsmøtet i Østfold Bondelag var klima og dets påvirkning på landbruket. Dette kom tydelig frem både i de politiske innledningene og gjennom innlegg i generaldebatten. Leder i Østfold Bondelag startet dagen med å ønske velkommen til alle deltakerne. Videre var det politiske innledninger ved Kåre Gunnar Fløystad fagsjef i miljøorganisasjonen Zero og ved Bjørn Gimming 1. nestleder i Norges Bondelag.

Vervepris til Erlend Skaarer fra Eidsberg

Østfold Bondelag delte i dag ut prisen for årets verver på sitt årsmøte. Prisen gikk til Erlend Skårer, leder i Eidsberg Bondelag, for å ha vervet flest medlemmer i Østfold i 2018. Han har sammen med styret i Eidsberg Bondelag, lagt ned en betydelig innsats i vervingen. Han vervet personlig 12 medlemmer.

Gjenvalg for Uvaag

På årsmøtet i Østfold Bondelag i dag ble Eidsberg-bonde Svend Arild Uvaag gjenvalgt som fylkesleder. Det ble også valgt nye styremedlemmer, og ny av året var Aase Maren Ø. Hesleskaug. Det venter mange spennende oppgaver for styret utover høsten.

Råde Bondelag årets lokallag 2018!

Prisen for årets lokallag deles hvert år ut til det lokallaget som har utpekt seg spesielt gjennom aktivitet og engasjement. Utdeling av prisen skjedde på årsmøtet i Østfold Bondelag, og årets vinner ble Råde Bondelag.

Innsatsprisen 2018 til Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold

Østfold Bondelag ønsker å tildele årets innsatspris til Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold for å vise takknemlighet for hvordan de håndterte den krisa Østfoldjordbruket blei utsatt for sommeren 2018.

Fylkesleder Uvaags tale til årsmøtet

Leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, holdt leders tale under årsmøtet i Østfold Bondelag torsdag 21. mars. Årsmøtet blei avholdt på Rakkestad kulturhus, med nær 60 årsmøtedelegater og 40 gjester. I sin tale var fylkeslederen innom temaer som den politiske situasjonen, jordbruksoppgjøret 2018, vekstsesongen 2018, arealbruken i Østfold, dyrevelferd, fylkeslagets prioriteringer i årets jordbruksoppgjør, gåseforvaltning, organisasjonskurs og veien videre framover.

Årsmøte 2019

Årsmøtet i Østfold Bondelag 2019 avholdes i Festsalen i Rakkestad rådhus (Rådhusveien 8) torsdag 21. mars. Møtet settes kl. 09.00. Registrering, kaffe og rundstykker fra kl. 08.30.

Det må lønne seg å være klima- og miljøvennlig bonde

Dette skriver Østfold Bondelag i sitt høringsinnspill til årets jordbruksforhandlinger, og peker på at regionale miljøvirkemidler (RMP) må økes med 50 prosent i fylker med store utfordringer med avrenning til vassdrag og kyst. Dette for å gi bøndene en reell kompensasjon for avlingsnedgang, styrke tiltakene, og sikre vannkvaliteten.

Valgkomiteens innstilling er klar

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Østfold Bondelag foreligger, og Svend Arild Uvaag innstilt som leder.

Gi oss ditt svar

Østfold Bondelag ønsker din hjelp! Ønsker du og din familie å bidra til en økt satsing på produksjon av grønnsaker, potet, frukt og bær i Østfold? Da håper vi at du er snill og svarer på denne undersøkelsen.

Fra Stormøte korn 2019

Mange fant veien til Askim kulturhus, hvor de bl.a. fikk høre innlegg fra Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Krevede situasjon for gjenvinning av landbruksplast

Tor Jacob Solberg og rundballer

Grønt Punkt Norge som driver returordningen har varslet at de må øke vederlaget for landbruksplast fra 1. april for å hindre at ordningen kollapser. Årsaken er i stor grad at avfallsbransjen sliter med å få avsetning på returplast.

Våre samarbeidspartnere