Valg av nytt styre skjer på årsmøtet i Østfold Bondelag torsdag 21. mars i Rakkestad.

Valgnemndas leder, Ellen Skauen Ruud, kan fortelle at styre- og varamedlemmer har blitt intervjuet, i tillegg til at lokallagene har blitt oppfordret til å komme med aktuelle navn. – «Vi har jobbet mest med å få på plass vararekka. Vi har avholdt samtaler med kandidater som var positive til å ta på seg verv, og fikk et luksusproblem når vi hadde flere villige kandidater enn det er plasser».

Svend Arild Uvaag er foreslått gjenvalgt som leder, sammen med Ole-Kristian Bergerud som foreslås gjenvalgt som nestleder.

Styremedlemmer i 2018-2019

Trude Hegle fra Rakkestad og Aase Maren Øiestad Hesleskaug fra Eidsberg er innstilt som styremedlemmer for perioden 2019-2020. Hegle har vært styremedlem i to år og innstilles til gjenvalg, mens Hesleskaug har vært 1. vara til styret i denne perioden og innstilles nå som styremedlem. – «Vi ser at det vil utgjøre en god sammensetning både med tanke på geografi, produksjon, alder og kjønn», sier Ruud.

Tor Jacob Solberg har signalisert at han ønsker å gi seg etter fire år som styremedlem. Følgende styremedlemmer ble valgt i fjor, og er ikke på valg i nå: Ole-Kristian Bergerud fra Sarpsborg og Henning Lyche Røed fra Råde.

Helt ny vararekke

Det innstilles en helt ny vararekke til fylkesstyret for den kommende perioden. Som 1. vara innstilles Kjell Einar Huseby fra Berg. Hege Gjerberg Degnes fra Rakkestad innstilles som 2. vara og Ellen Evenrød fra Glemmen innstilles som 3. vara.

Kjell Einar Huseby er heltidsbonde, og driver med korn- og grasproduksjon, slaktegris og ammekyr. Han har mange års erfaring som tillitsvalgt i Berg Bondelag. – «Vi mener å ha fått på plass forslag til en kandidat som er klar for jobb fra dag én, med mye erfaring fra lokallagsarbeid og andre verv», sier leder av valgnemnda, Ellen Skauen Ruud. Hun sier også at kandidatene til 2. og 3. varaplass er med på utfylle kompetanse og interessefelt når man ser styret og varaer under ett.

Hege Gjerberg Degnes er heltidsbonde, og driver med kornproduksjon og slaktekylling. Hun har erfaring som styremedlem i Rakkestad og Degernes Bondelag.

Ellen Evenrød er deltidsbonde, og jobber til daglig som organisasjonsrådgiver i 4H Østfold. Hun har erfaring fra styreverv blant annet i Glemmen Bondelag. Evenrød har også god kjennskap til Inn på tunet, da hun tidligere har vært leder for dette i Østfold.

Ordfører og valgnemnd

Lars Holene fra Askim, Anne Kraggerud fra Spydeberg og Anne Grete Stabekk fra Aremark fortsetter i valgnemnda i kommende periode. Ellen Skauen Ruud fra Fredrikstad og Arthur Knutsen fra Rakkestad sine perioder i valgnemda er over. Det innstilles på to nye til valgnemnda: Svein Iver Gjøby fra Rakkestad og Jon Stumberg fra Idd. Gjøby har i denne perioden sittet som 1.vara til valgnemnda. Foreslått ny leder er Anne Grete Stabekk.

Tove Borud er innstilt som møteleder for ett år.