Råde Bondelag er særdeles dyktige til å fremme landbruk og matproduksjon i kommunen og blant innbyggerne. De bidrar med en mengde aktiiviteter i bygda. Blant annet gjennom deres bidrag til Parkfestivalen og Tour of Norway.

Lokallaget ivaretar medlemmer gjennom ulike møter og aktiviteter. De har jobbet med tunge politiske saker, enten det gjelder arealsaker eller aktiv påvirkning i forbindelse med kommunale prosesser.

Laget har hatt god stabilitet i flere år, og har engasjerte, aktive og kreative styremedlemmer. Leder for lokallaget er Per Erik Tofteberg.