Årsmøtepapirene er nå sendt pr epost til registrerte delegater, men vil også bli delt ut i papir på årsmøtet.

Du kan også laste de ned her: