Gjenvalg for Uvaag

Publisert 
Av Heidi Kirkeby,
Nyvalgt styre i Østfold Bondelag
Fra venstre bak: Ole Kristian Bergerud, Svend Arild Uvaag, Henning Lyche Røed, Simen Aasheim Torp (ØBU)
Fra venstre foran: Aase Maren Ø. Hesleskaug, Trude Hegle, Ragnhild Røste (ØBK)

På årsmøtet i Østfold Bondelag i dag ble Eidsberg-bonde Svend Arild Uvaag gjenvalgt som fylkesleder. Det ble også valgt nye styremedlemmer, og ny av året var Aase Maren Ø. Hesleskaug. Det venter mange spennende oppgaver for styret utover høsten.

Styreleder, Svend Arild Uvaag har hatt fire år som nestleder i Østfold Bondelag før han ble valgt som leder på årsmøtet i 2017, han fikk fornyet tillit og ble enstemmig valgt på årsmøtet på Rakkestad kulturhus. Uvaag er 61 år, og driver med produksjon av melk, kjøtt og korn i Trømborg, Eidsberg. Svend Arild var tidligere leder i Eidsberg Bondelag fra 2007 til 2011.

Styremedlemmer i 2018-2019

Trude Hegle fra Rakkestad fikk fornyet tillit for nye 2år.  

Tor Jacob Solberg hadde signalisert at han ønsket å gi seg etter fire år som styremedlem. I stedet valgte årsmøtet Aase Maren Øiestad Hesleskaug fra Eidsberg som styremedlemmer for perioden 2019-2020. Hesleskaug har vært 1. vara til styret i denne perioden, og ble nå valgt som fast styremedlem.

Følgende styremedlemmer ble valgt i fjor, og var ikke på valg i år: Ole-Kristian Bergerud fra Sarpsborg og Henning Lyche Røed fra Råde.

Helt ny vararekke

Som 1. vara valgte årsmøtet Kjell Einar Huseby fra Berg. Hege Gjerberg Degnes fra Rakkestad ble valgt til 2. vara og Ellen Evenrød fra Glemmen til  3. vara.

Vi ønsker det nye styret lykke til med arbeidet!

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere