Østfold Bondelag deler hvert år ut en innsatspris til en eller flere personer som på en eller annen måte har lagt ned en mangeårig og/eller enestående innsats for Østfoldlandbruket. Helt siden 1999 har fylkesstyret gjort dette, og i år er det en glede å få tildele denne til Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold.

Fylkesstyret i Østfold Bondelag har vektlagt følgende i sin begrunnelse:

  • Vinneren får prisen for sin rådgiving, informasjon, regelverksavklaringer, støtte, faglig hjelp, og deltakelse på informasjonsmøter, både under og etter tørkesommeren 2018. Dette har vært til stor hjelp for både enkeltbønder og landbruksorganisasjonene i en særlig krevende situasjon.
  • Vinneren får også prisen for sine mange «klapp på skuldra» til mange frustrerte og slitne produsenter.
  • Prisen gis for den vilje og innsats dere ga for å bidra til rask og smidig saksbehandling av avlingsskadesøknadene – uten at det har gått utover kvaliteten. Vi vet at kvelder og helger har blitt tatt i bruk, og vi er kjent med at dere har nedprioritert alt annet i lange perioder. Store deler av staben har brukt sin tid på å håndtere de om lag 1 900 søknadene som kom inn i løpet av 2018. Når snittet er 7 søknader andre år, så sier det noe om det voldsomme volumet dere har behandla denne høsten.