Østfold Bondelag og Akershus Bondelag arrangerte Stormøte korn 2019 i Askim kulturhus 7. mars.

250 fremmøtte fikk bl.al høre engasjerte innlegg fra Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes

Fylkeslederne Sigurd Enger og Svend Arild Uvaag innledet med en presentasjon av landbruket i Østfold og Akershus. Til tross for iherdig innsats fra Sigurd må vi i Akershus erkjenne at Østfold er det største kornfylket i areal og avling. Neste år har vi ikke engang den største kornkommunen, da blir Nes forbigått av Indre Østfold.

Bollestad og Bartnes var begge utfordret til å snakke om korn og selvforsyning med ny regjering og ny landbruksminister. Bollestad har røttene sine i landbruket, og fremhevet viktigheten av det norske familiejordbruket. Det må være plass til de små og mellomstore brukene, men også noen store. Det skal lønne seg å være bonde, og Bollestad ønsker seg mer forskning for å øke andelen norsk korn og protein i kraftfôret.

Statsråden fremhevet også viktigheten av jordvern, og vil jobbe aktivt for å hindre ytterligere nedbygging. Hun roste også Bondelagets engsjement og vilje til å finne praktiske løsninger i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

Bartnes minnet forsamlingen på at hovedmålsetningen med norsk landbrukspolitikk er å øke matprodusjonen på norske ressurser. Husdyrholdet må holdes på et høyt nivå for å sikre markedet for norsk korn. Økt kornproduksjon gir økt selvforsyning og mer mat på norske ressurser. Men uansett må det lønne seg å være bonde, og inntektsutvikling er fortsatt det viktigste målet.

Innleggene ble avsluttet med en kort spørsmål/svar-runde. Det kom ingen løfter fra statsråden bortsett fra at vi må finne løsninger sammen. Og det er en invitasjon vi tar imot med glede og forventninger.

Etter pausen fikk vi en innføring i ny RMP-ordning ved Kari Engmark og Karoline Fjeldstad, Fylkesmannen i Viken og Oslo. Østfold og Akershus har tidligere hatt tilnærmet de samme ordningene, men nå er de harmonisert med Buskerud. Det er også nytt at det har kommet en nasjonal tiltaksliste Fylkesmennene kan plukke fra når det lager regionale program. Nyekart og veiledere er under utarbeidelse.

Kvelden ble avluttet med en minikonsert Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad.

Takk til Per Skorge som var kvelens møteleder.