Nyheter

Konferanse 13. juni - Et klimasmart Østfoldlandbruk mot 2030

Klimasmart landbruk Østfold prosjektet ønsker sammen med sine partnere velkommen til konferansen Et klimasmart Østfoldlandbruk mot 2030 13.juni på Borregaard Hovedgård! Programmet for dagen er nå klart! Prosjektet Klimasmart landbruk Østfold samler trådene fra prosjektets aktiviteter og retter blikket fremover rundt temaet klima og landbruk.

Studietur til Inn på tunet-gårder i Østfold

Er du Inn på tunet-tilbyder i Østfold/Akershus, eller interessert i eller vurderer å starte opp med Inn på tunet? Sett av lørdag 15. juni til foredrag og gårdsbesøk. Vi skal bli kjent med hva slags muligheter Inn på tunet gir, ulike tilbydere og deres tjenester.

Tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) - veileder klar

Det er enighet om nytt Regionalt miljøprogram for årene 2019 - 2022. For å oppnå resultater bevilges regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) som kan stimulere bøndene til å gjøre tiltak for å begrense forurensning og fremme kulturlandskapsverdier. Alt om det nye programmet, veileder for tilskuddene, kontaktpersoner osv er nå klart.

Velkommen til temamøte om rovdyr og rovviltavvisende gjerder

Østfold Bondelag ønsker alle, og beitebrukere spesielt, velkommen til temamøte om rovdyr og rovviltavvisende gjerder. Møtet finner sted på Geiteberg kulturbruk i Tomter, onsdag 19. juni, hvor vi også skal ha en liten befaring av det rovviltavisende gjerdet som er satt opp der.

Hvordan slår avtalen inn på ditt bruk?

Foto Jørgen Skaug

Her kan du sjekke hvordan jordbruksavtalen innvirker på økonomien på ditt bruk.

Jordbruket inngår avtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2020. - Vi har forhandla fram bedre muligheter til å bruke jorda over hele landet. Skal vi få folk til å satse på landbruk er det prinsipielt viktig at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper reduseres. For første gang siden oppgjøret med de rødgrønne i 2013, har vi lyktes med det, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Jordbruket går i forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla torsdag ettermiddag at vi går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2019.

Inviterer til Norges største Åpen Gård

Åpen Gård på facebook og instagram

Den 13. mai arrangerer Bondelaget Norges største Åpen Gård - på Facebook. Bønder over hele landet vil være med å vise fram hverdagen i gårdsdrifta, og i Østfold åpnes dagen fra fjøset hos bondelagsleder Svend Arild Uvaag.

Våre samarbeidspartnere