Nyheter

Støtter ikke et forbud mot hold av pelsdyr

- Vi mener at regjeringas forslag er et næringsforbud som står i grell kontrast til Granavoll-plattformens ordlyd om å gi bonden større næringsfrihet, sier fylkesleder Svend Arild Uvaag.

Åpent møte om villsvin

Norsvin Østfold og Østfold Bondelag inviterer til åpent møte på Bondestua i Rakkestad, tirsdag 12. februar kl. 20.00 . Her er fagpersoner invitert til å innlede om alt fra hvilken trussel villsvin kan utgjøre av smittefare på norsk tamgris, til hvordan vi som grunneiere bør organisere oss for å hindre utbredelse og begrense bestanden. Se programmet her

På jakt etter kurstilbud

Høsten og vinteren er ofte tiden for å oppdatere kunnskap. Gjennom lovverk og KSL stilles det noen kompetansekrav til bønder og Norsk Landbruksrådgiving tilbyr aktuelle kurs over hele sitt område. De tilbyr alt fra autorisasjonskurs for gnagere, kurs i varme arbeidet og autorisasjonskurs plantevern.

Varsel om årsmøte Østfold Bondelag 2019

Årsmøtet i Østfold Bondelag vil i år finne sted i Festsalen i Rakkestad rådhus, torsdag 21. mars 2019. Møtet settes kl. 09.00. Lokallag som vil ha en sak fremmet for årsmøtet, må sende saken til Østfold Bondelag senest 1 måned før årsmøtet (21. februar). Innkalling, saksliste og sakspapir vil bli sendt ut elektronisk senest 7. mars 2019.

KrF sikrer viktige deler av landbrukspolitikken

Olaug Bollestad (KrF) ble i dag presentert som landets nye Landbruks- og matminister. Jeg vil gratulere Bollestad med jobben som statsråd for Østfolds og Norges viktigste næring, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Nå er vi igang - ideverksted 1. mars (merk dato)

Østfold Bondelag er i samarbeid med en rekke andre aktører nå i gang med et forprosjekt for å undersøke hvilke muligheter og begrensninger som i dag er tilstede for å øke verdiskaping innenfor grønnsaker, potet, frukt og bær i Østfold.

Stortingspolitikere møter Østfold Bondelag

Fredag 18. januar inviterte ledelsen i Østfold Bondelag til politiske drøftinger, denne gang på Grønt pakkeri Øst i Råde. Hovedtemaene denne gang var derfor muligheter for økt verdiskaping generelt og innenfor grønnsaker, potet, frukt og bær spesielt. I tillegg til avlingskadeordningen, tørkesommeren, de kommende jordbruksforhandlingene, klima og viltforvaltning.

Kurs: Reiselivstilbud på gård

Fylkesmannen arrangerer en kursserie for bønder i Oslo og Viken som tilbyr, eller ønsker å tilby, aktiviteter og opplevelser innenfor reiseliv tilknyttet gårdens bygningsmasse og eiendom eller basert på gårdens ressurser.

Våre samarbeidspartnere