Nyheter

Samles rundt matbordet

I ukene før påske vil bondelagets lokallag møte politikerne i sin kommune for å snakke om verdiene som skapes i norsk landbruk.

- Skaper stor usikkerhet

Et flertall på Stortinget går inn for generelt forbud mot nydyrking av myr.

Klare for plastrydding

Våren er i anmarsj. Bondelagsleder Lars Petter Bartnes oppfordrer alle til å ta i et krafttak for å rydde plast, tomgods og annet søppel som kommer fram når snøen tiner.

Sats på framtidas landbruk - over hele landet!

Foran jordbruksoppgjøret har representantskapet i Norges Bondelag vedtatt en resolusjon.

Landbrukspodden: Kommer svinepesten til Norge?

Den farlige sykdommen afrikansk svinepest sprer seg til stadig flere europeiske land. Klarer vi hindre at sykdommen kommer til Norge, og er det egentlig så farlig? Carl Andreas Grøntvedt i Veterinærinstituttet og Anja Fyksen Lillehaug, veterinær i Norges Bondelag, er på plass i studio for å gi deg svarene.

Legger CO2-fond for næringslivet på is

25 organisasjoner varslet i dag regjering og Stortinget at arbeidet for å etablere en miljøavtale med et tilhørende et CO2-fond for næringslivets transporter nå legges på is. Årsaken er at regjeringa ikke ønsker å etablere et CO2-fond etter NOx-fond modellen.

Meld deg på nasjonal gåsekonferanse

Flere av Europas gåsearter er i vekst noe som fører til økte beiteskader i landbruket og utfordringer for bynære friluftsområder. Fagkompetansen samles til to-dagers konferanse i Skogn 14. og 15.mai.

Landbrukspodden: Hvorfor øker importen?

Importen av landbruksvarer er firedoblet siden 1999. Hvilke verktøy består det norske importvernet av og hva kan gjøres for å redusere landbruksimporten framover?

Bondelaget krever strammere mål for vern av matjorda

Foreløpige jordverntall viser at nedbygginga av dyrka matjord holder seg innenfor Stortingets mål. Samtidig dobles arealet dyrkbar matjord som kan legges under asfalt og betong. – Utviklinga er bekymringsfull, sier Haugen, som etterlyser et høyere ambisjonsnivå fra landbruksminister Olaug Bollestad.

Kjenner du en Askeladd?

Vi leter etter en kreativ bygdegründer til årets Askeladdpris. Prisen på 50 000 kroner går til en ung etablerer på bygda. Nå kan du nominere noen, eller søke selv!

WTO-høyring: Håpar på Kina-avtala om kort tid

- Eg håpar vi kan få ei avtale med Kina i løpet av nokre veker. Men mykje må på plass før det, så eg kan ikkje love noko. Det sa USAs handelsminister Robert Lighthizer i møte med finanskomiteen i Senatet. Han var innkalla til høyring om WTO, men mykje av spørsmåla dreidde seg om handelskonflikten med Kina.

Oversikt over mottak for landbruksplast

GrøntPunkt oppdaterer jevnlig sin oversikt over mottak for landbruksplast

Ikke bruk ny kraftlinjeavtale

Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Norges Bondelag fraråder medlemmer å bruke ny kraftlinjeavtale.

Amerikanske bønder vil ha marknadsregulering

Årsmøtet i det amerikanske bondelaget NFU vedtok denne veka fleire resolusjonar der dei ber om marknadsregulering og betre sikkerheitsnett. Møtet var prega av den vanskelege situasjonen, særleg for mjølkebøndene. Dei fleste amerikanske bøndene hadde negativ inntekt i 2018.

«Speed-dater» før jordbruksforhandlingene

Over to dager la 41 aktører med tilknytning til næringa fram sine innspill til vårens forhandlinger.

Grasavlingene på Østlandet halvert i 2018

Fjorårets tørkesommer resulterte i halverte grasavlinger på Østlandet sammenlignet med året før, viser ferske tall fra SSB. – Konsekvensene av tørka preger fortsatt hverdagen for svært mange bønder, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Landbrukspodden: Hvordan skape verdier i TINE framover?

TINEs nye konsernsjef, Gunnar Hovland, er på plass i Landbrukspodden for å fortelle hvordan han jobber for å sikre at samvirket skal skape verdier for bonden, også i framtida.

Nye råd om smittevern

Den svært alvorlige sjukdommen afrikansk svinepest sprer seg blant svin i Europa. Vi har alle et ansvar for å redusere risikoen for å få smitten inn i Norge. Her får du vite hvordan.

Krevede situasjon for gjenvinning av landbruksplast

Grønt Punkt Norge som driver returordningen har varslet at de må øke vederlaget for landbruksplast fra 1. april for å hindre at ordningen kollapser. Årsaken er i stor grad at avfallsbransjen sliter med å få avsetning på returplast.

Norske kandidater til nordisk matpris

Den nordiske matprisen Embla hyller det ypperste av råvarer, håndverk og innovasjon innen det nordiske kjøkkenet. Norge skal stille med nominerte i syv kategorier under finalen på Island 1.juni. Nå kan du foreslå kandidater.

Våre samarbeidspartnere