–         Å rydde åker, beitemark og grøfter for både tomgods og plast hører våren til. Alle kan bidra, både bønder, turgåere og gode naboer, sier Bartnes.

Bondelagslederen mener de aller fleste er flinke til å rydde, både etter slåtten på høsten og når snøen smelter. Han er glad for at engasjementet for å rydde plast i naturen og å hindre at tomgods havner i fôret til husdyra har økt de siste årene.

-         Jeg opplever at stadig flere skjønner at dyrka mark og beiteområder er en viktig del av matfatet vårt. Bruker vi matjorda som søppelplass får det konsekvenser, både for oss og for husdyra våre, sier Bartnes-

I dag gjenvinnes om lag 85 prosent av plasten i landbruket. Bartnes mener returandelen er god, men håper at den blir enda høyere framover.
 

-          Skal vi lykkes med økt returandel trenger vi flere leveringspunkter for plast, særlig i distriktene. Men vi må også ta i et ekstra tak selv. Rydding og gjenvinning av landbruksplast er viktig både for miljøet og for næringas omdømme.

Han oppmuntrer også til at medlemmer og tillitsvalgte synliggjør den store arbeidsinnsatsen som legges ned i næringa for å rydde og gjenvinne plast.

-          Den innsatsen som legges ned hvert år fortjener enda mer honnør. Del gjerne bilder av ryddedugnad i sosiale medier, skryt litt av hverandre, det kan vi alle bli flinkere til, avslutter bondelagslederen.
 

Se lederen i Sogn og Fjordane Bondelag lære hvordan man gjør klar plasten til gjenvinning.