For første gang inviteres forvaltning, forskning, interesseorganisasjoner og grunneiere til en nasjonal gåsekonferanse for gjensidig utveksling av kunnskap innenfor gåseforvaltning i Europa og i Norge.

Konferansen holdes på Skogn Folkehøgskole som ligger midt mellom Trondheim og Steinkjer. I mai  måned trekker store gåseflokker over Trøndelag og deltakerne får bli med i felt og oppleve gåsetrekket. 

Konferasne er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold, Fylkesmannen i Trøndelag, NINA Norsk institutt for naturforskning og Norsk jeger- og fiskerforbund.

Programmet 

Det blir to dager spekket med blant annet faglige oppdateringer innen forskning på gås.  Konferansen åpnes av Terje Bø i Miljødirektoratet. Professor Jesper Madsen ved Aashus Universitet i Danmark vil gi en status og bestandsutvikling for kortnebbgås, grågås, hvitkinngås og kanadagås.Flere prosjekter fra NINA vil bli presentert. Utfordringer i landbrukssnæringen blir løftet frem i innlegget til to gårdbrukere fra Steinkjer-området.

Hele programmet finner du her.

Påmelding innen 12.april hos www.utmarksavdelingen.no/gasekonferanse