Afrikansk svinepest er et virus, som har dødelighet på over 90 prosent hos både villsvin og tamsvin. Viruset smitter kun til dyr i svinefamilien, og er ikke farlig for mennesker. Hos svin gir sjukdommen høy feber, nedsatt allmenntilstand, blødninger i huden. ASF kan ikke behandles og det finnes ingen vaksiner mot viruset. 

Viruset sprer seg oftest via villsvin, men også gjennom smittet kjøtt. Svinepestviruset overlever i månedsvis, kanskje årevis i smittet kjøtt. Får vi sykdommen til Norge er det dramatisk både for norsk landbruk og for bruken av friluftsområder der villsvin finnes.

- Det er flott at Mattilsynet går så tydelig ut og informerer om risikoen ved afrikansk svinepest. Nå er det viktig at myndighetene følger opp med økt grensekontroll for ulovlig innført kjøtt, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

- Dersom vi skal klare å holde på den unikt gode dyrehelsa vi har i Norge, er det avgjørende at vi ikke får afrikansk svinepest inn i landet. Fravær av villsvin og god grensekontroll er nøklene her, sier Bartnes.

Dette kan du gjøre

Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Norsvin og Animalia har utarbeidet en plakat med smitevernråd. Rådene omfatter hygienetiltak, krav om karantenetid før man går inn i en norsk besetning etter mulig smittekontakt i andre land og ikke minst råd om hvordan man unngår å spre smitte via mat. Plakaten er oversatt til engelsk, russisk, polsk, rumensk og litauisk. Disse bør henges opp godt synlig på gårder og andre relevante steder. Alle gårder skal nå ha en smittevernplan.

Last ned plakaten med smittevernråd på flere språk.