Nyheter

Hun blir ny «bonde-sjef» i Rogaland

Irene Holta Tjøstheim er ansatt som ny organisasjonssjef for Bondelaget i Rogaland.

Minneord – Arild Bustnes

Administrasjonssjef i Norges Bondelag, Arild Eivind Bustnes døde søndag 19. mai.

Nordisk matoppgjør: Kan Norge nå helt til topps?

Lørdag 1.juni skal Nordens beste aktører innen matproduksjon og matformidling kåres.

Verdas bønder vedtok resolusjon om matmakt

Bøndene treng regulering av matmakta. Det var verdas bønder samde om då dei møttest til generalforsamling sist veke. Antibiotikaresistens sto også på dagsordenen.

Ikke god nok erstatning

- Når Stortinget vedtar et næringsforbud, må de også erstatte det økonomiske tapet fullt ut, sier Bartnes om erstatningen til pelsdyrbøndene.

Stortingshøring om årets jordbruksoppgjør

- Årets jordbruksavtale møter Stortingets inntektsmål for jordbruket, sa bondelagsleder Lars Petter Bartnes på stortingshøringa om årets jordbruksavtale. Bartnes er tilfreds med at det var mulig å komme til enighet i årets oppgjør.

Hva gjør næringa med 100 millioner liter melk for mye?

Dette dilemmaet må løses innen halvannet år, når Jarlsbergost ikke lenger blir eksportert.

- Må ses på som statlig ekspropriasjon

Bondelaget mener at nedleggingen av pelsdyrnæringen må ses på som statlig ekspropriasjon, og ber politikerne på Stortinget om å sikre bøndene et lovfestet erstatningsvern.

Innstilling til nytt styre er klar

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av ledertrioen i Norges Bondelag.

Etablerer nytt nettverk for biokull

Norges Bondelag er en av flere medstiftere av Norsk Biokullnettverk. Nettverket består av aktører innen industri og jordbruk og har som formål å styrke samarbeidet i biokullets verdikjede.

Inngår jordbruksavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2020.

Hvordan slår avtalen inn på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan jordbruksavtalen innvirker på økonomien på ditt bruk.

Se pressekonferansen om årets jordbruksavtale

Partene i jordbruksoppgjøret har kommet fram til en avgjørelse. Følg pressekonferansen her kl. 17.00.

Regjeringsoppnevnt utvalg vil øke matmomsen

Et utvalg oppnevnt av Finansdepartementet foreslår å øke matmomsen. – Ei uønska avgiftsøkning på 14,6 milliarder kroner som rammer norsk matproduksjon, arbeidsplassene våre og lommeboka til folk flest, mener Bondelaget.

Jordbruket vil forhandle med staten

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla i ettermiddag at vi går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2019.

Nødvendig styrking av Veterinærinstituttet

Regjeringa bevilger 30 millioner kroner ekstra til Veterinærinstituttet. Bondelagsleder Lars Petter Bartnes roser beslutningen.

Bli med og bidra på Norges største Åpen Gård

Den 13. mai arrangerer Bondelaget Norges største Åpen Gård - på Facebook og Instagram. Bli med når bønder over hele landet åpner fjøsdøra og viser fram hverdagen i gårdsdrifta og hvor maten vår kommer fra!

Pelsdyr: Åpen høring på Stortinget

- Utfallet i denne saken er viktig for alle næringsdrivende i Norge fordi et mulig næringsforbud for pels setter en alvorlig presedens for hvor lite som skal til for å kunne forby ei hel næring.

Statens tilbud: - Retningen videreføres

Retningen mot færre og større gårdsbruk i norsk landbruk videreføres når staten i dag legger fram tilbudet i jordbruksoppgjøret.

Opptak av pressekonferansen om statens tilbud

Se presentasjonen fra departementsråd Leif Forsell og reaksjonene fra bøndenes organisasjoner.

Bøndene er urolige for egne framtidsutsikter

Bøndene trives godt i yrket sitt, men kun mindretallet ser lyst på egne framtidsutsikter. Det viser årets ferske Landbruksbarometer. – Jeg tror mange kjenner på mer uforutsigbarhet nå enn tidligere. Derfor er dette en viktig bestilling til faglagene og regjeringa inn mot årets oppgjør, sa Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Lov om god handelsskikk ute på høring

Regjeringa har sendt et forslag til lov om god handelsskikk ut på høring. – Forslaget er i hovedsak godt, men det er avgjørende at handelstilsynet som skal overse loven blir et uavhengig organ, mener Bondelaget.

Landbrukspodden: Krav spesial!

Jordbruket har lagt fram sitt krav og dermed er årets jordbruksforhandlinger offisielt i gang! Hva vil Bondelaget og Småbrukarlaget satse på i år, kan bonden vente inntektsvekst og vil staten komme oss i møte? Anders Huus, seniorrådgiver i Bondelaget er på plass i studio.

Den nordiske matprisen Embla: Syv norske nominerte klare

De syv norske nominerte til den Nordiske matprisen Embla er klare. 1. juni kåres en nordisk vinner på Island.

Våre samarbeidspartnere